Кадровий склад

№ з/п П.І.Б., посада (якщо сумісник вказати основне місце роботи) Освіта (навчальний заклад, рік закінчення, спеціальність та кваліфікація за дипломом) Предмет (и), які викладає. Стаж педаго-гічної роботи Курси підв. кваліфікації та атестація (попередні) Курси підв. кваліфікації та атестація (перспективні) Тематика самоосвіти
Ким видано, серія, №, дата видачі свідоцтва про підв. кваліфікації, категорія слухачів Кваліф. категорія (пед. звання), дата встановлення (присвоєння), № протоколу Рік проход-ження курсів (кален-дарний рік) Рік проходження атестації (рік у якому атестаційною комісією буде винесено рішення)
1. Вихователь Тетяна Бухановська Неповна вища (Лебединське педучилище, 2006 р. «Дошкільне виховання, вихователь дошкільного закладу») 34 роки. СОІППО серія ПК 021397700360-16р., від 13.05.2016 р. вихователь ДНЗ 9-й тарифний розряд, 30.03.2017 р., протокол № 2 2021 р. 2022 р. «Сучасні підходи до національно-патріотичного виховання дошкільників»
2. Керівник музичний Тетяна Василенко Неповна вища (Путивльське педучилище, 1989 р., «Дошкільне виховання, вихователь дошкільного закладу») 19 років. СОІППО серія ПК № 02139771 17978-20 від 02.12.2020 р.) музичний керівник ДНЗ 7-й тарифний розряд, 25.03.2016 р. протокол № 2 2020 р. 2021 р. «Сучасні технології організації дитячих свят»
3. Вихователь Валентина Васильковська Неповна вища (Переяслав–Хмельницьке педучилище, 1980 р., «Виховання в дошкільних закладах, вихователь в дошкільних закладах») 39 років. СОІППО серія ПК 02139771 12817-19, 24.05.2019 р., вихователь ЗДО 9-й тарифний розряд, 27.03.2020 р. протокол № 2 2024 р. 2025 р. «Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей дошкільнят»
4. Вихователь-методист Світлана Данченко Повна вища (Глухівський педагогічний інститут, 1995 р., «Педагогіка та психологія дошкільна», викладач дошкільної педагогіки і психології, вихователь) 28 років. СОІППО, серія ПК 02139771 16005-20 від 08.05.2020 р., вихователь ДНЗ; «Спеціаліст І-ї категорії», 27.03.2020 р. протокол № 2 2024 р. 2025 р. «Формування інформаційно-комунікативної компетентності педагогів дошкільного закладу»
5. Вихователь Лариса Демирчан Неповна вища (Лебединське педучилище, 1987 р. «Виховання в дошкільних закладах, вихователь дошкільного закладу») 32 роки. СОІППО, серія ПК 021397700361-16, 13.05.2016 р., вихователь ДНЗ 9-й тарифний розряд, 30.03.2017 р. протокол № 2 2021 р. 2022 р. «Експериментально-дослідницька діяльність як засіб формування життєвої компетентності дошкільнят»
6. Вихователь Ольга Дмитрієва Повна вища (Глухівський педагогічний університет, 2007 р., «Дошкільне виховання», вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання) 37 років. СОІППО, серія ПК 02139771 6135-17, 10 листопада 2017 р., вихователь ДНЗ «Спеціаліст І-ї категорії», 23.03.2018 р. протокол № 2 2022 р. 2023 р. «Використання нетрадиційної техніки образотворчого мистецтва за методикою І.Стеценко в освітньому процесі з дітьми дошкільного віку»
7. Вихователь Ірина Забловська Повна вища (Глухівський педагогічний університет, 2007 р., «Дошкільне виховання», вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання) 35 років. СОІППО, серія ПК 02139771 9263-18 від 22.06.2018 р., вихователь ДНЗ «Спеціаліст І-ї категорії», 18.03.2019 р. протокол № 2 2023 р. 2024 р. «Формування екологічної свідомості дошкільників»
8. Вихователь Оксана Заярна Повна вища (Глухівський педагогічний університет, 2007 р., «Дошкільне виховання», вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання) 28 років. СОІППО, серія ПК 02139771 10430-18 від 30.11.2018 р., вихователь ДНЗ «Спеціаліст І-ї категорії», 18.03.2019 р. протокол № 2 2023 р. 2024 р. «Казкотерапія як інноваційна здоров’язбережувальна технологія у просторі сучасного дошкільного закладу»
9. Вихователь Тетяна Картель Повна вища (Глухівський педагогічний інститут, 2000р., «Дошкільне виховання», викладач дошкільної педагогіки і психології, вихователь) 20 років СОІППО серія ПК 021397700727-16 від 01.06.2016 р. «Спеціаліст вищої категорії», 28.02.2018 р., протокол №3 2021 р. 2023 р. «Формування екологічної культури дошкільників засобами пошуково-дослідницької діяльності»
10. Вихователь Ніна Матвієнко Неповна вища (Лебединське педучилище, 2006 р. «Дошкільне виховання, вихователь дошкільного закладу») 38 років. СОІППО серія ПК № 02139770/1527-16 від 21.10.2016 р., вихователь ДНЗ 9-й тарифний розряд, 30.03.2017 р. протокол № 2 2021 р. 2022 р. «Формування морально-етичних засад у дітей дошкільного віку»
11. Вихователь Ольга Морозова Повна вища (Глухівський педагогічний університет, 2012 р., «Дошкільне виховання», вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання) 14 років. СОІППО серія ПК 02139771 6136-17 від 10.11.2017 р.) «Спеціаліст І-ї категорії» , 23.03.2018 р. протокол № 2 2022 р. 2023 р. «Використання конструкторів Лєго в освітньо-виховній роботі з дітьми дошкільного віку»
12. Вихователь Наталія Мозольова Повна вища (Глухівський національний педагогічний університет, 2016 р. «Дошкільна освіта, викладач дошкільної педагогіки і психології») 10 років. Навчання і закінчення Глухівського національного педагогічного університету (диплом магістра М16 №032607 від 25.06.2016 р.) «Спеціаліст ІІ категорії», 30.03.2017 р., протокол №2 2022 р. 2023 р. «Застосування ІКТ для розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку»
13. Вихователь Оксана Науменко Повна вища (Сумський державний педагогічний університет, 2006 р., «Педагогіка і методика середньої освіти, біологія, практична психологія», вчитель біології, валеології та основ екології, практичного психолога у закладах освіти) 10 років. СОІППО серія ПК 02139771 від 18.10.2019 р., вихователь ДНЗ «Спеціаліст ІІ категорії», 27.03.2020 р., протокол №2. 2024 р. 2025 р. «Створення розвивального простору для сенсорного розвитку дітей раннього віку»
14. Вихователь Оксана Осипенко Повна вища (Сумський державний педагогічний університет, 2007 р., «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія, вчитель історії і правознавства») 23 роки. СОІППО серія ПК 02139771 16822-20 від 26.06.2020 р. вихователь ДНЗ «Спеціаліст ІІ категорії», 25.03.2016 р. протокол № 4 2020 р. 2021 р. «Формування валеологічних вмінь та навичок у дошкільників»
15. Вихователь Катерина Пасічна Повна вища (Київський державний педагогічний інститут, 1989 р., «Педагогіка і психологія дошкільна, викладач педагогіки та психології дошкільної, методист дошкільного виховання») 37 років. СОІППО серія ПК 02139771 18375-20 від 18.12.2020 р., вихователь ДНЗ «Спеціаліст вищої категорії», 25.03.2016 р. протокол № 4 2020 р. 2021 р. «Використання кольоротерапії як здоров’язбережувальної технології у роботі з дошкільниками»
16. Вихователь Наталія Пилипенко Повна вища (Глухівський державний педагогічний університет, 2012 р., «Дошкільне виховання», вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання) 29 років. СОІППО серія ПК 02139770/ 1528-16 від 21.10.2016 р. «Спеціаліст І-ї категорії», 23.03.2018 р. протокол № 2 2021 р. 2023 р. «Розвиток фонематичного слуху у дітей з вадами мовлення»
17. Завідувач Алла Пирогова Повна вища (Київський педагогічний інститут, 1983 р., «Педагогіка і психологія дошкільна», викладач педагогіки і психології дошкільної, методист дошкільного виховання) 42 роки. СОІППО, серія ПК 02139771 9547-18 від 12.10.2018 р., завідувач, вихователь-методист, вихователь ЗДО атестація 05.04.2016 р. 2023 р. 2021 р.
18. Практичний психолог Оксана Сапегіна Повна вища (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, 2003 р. «Валеологія, практична психологія») 20 років. СОІППО серія ПК 02139771 11770-19, 01.03.2019 р. за спеціальністю практичний психолог «Спеціаліст І-ї категорії», 27.03.2020 р. 2024 р. 2025 р. Психологічний супровід дітей з ООП з використанням АРТ-засобів
19. Вчитель-логопед Анна Троєкурова Повна вища (Київський державний педагогічний університет, 2014 р., «Дошкільна освіта», організатор дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, логопед дошкільних, загальноосвітніх та реабілітаційних закладів)) 8 років СОІППО серія ПК 02139771 11691-19, 20.02.2019 р. за спеціальністю логопед «Спеціаліст» 2024р. 2025 р. «Розвиток фонематичного слуху у дітей з вадами мовлення»
20. Вихователь Маргарита Царенко Повна вища (Глухівський державний педагогічний університет, 2007 р., «Дошкільне виховання», вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання) 28 років. СОІППО серія ПК 02139771 6137-17 від 10.11.2017 р.). «Спеціаліст ІІ–ї категорії», 23.03.2018 р. протокол № 2 2022 р. 2023 р. «Розвиток розумових здібностей дітей у роботі з розвивальними іграми»
21. Керівник музичний Юлія Ярмоленко Повна вища (Глухівський державний педагогічний університет, 2005р., «Початкове навчання», вчитель початкових класів, вчитель музики у початкових класах) , -- -- «Спеціаліст» 2021р. 2025р. «Музично-дидактичні ігри в розвитку дитини»
Кiлькiсть переглядiв: 1568

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.