Шановні відвідувачі сайту!

Для того, щоб переглянути даний розділ, натискайте, будь ласка, кнопку "Фінансова звітність", що розташована ліворуч.

Фактичні видатки Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 "Незабудка" за 2020 рік.
Напрям використанняСума, грн
Заробітна плата3530189,59
Нарахування на оплату праці765258,07
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар7653,26
Медикаменти та перев`язувальні матеріали13934,72
Продукти харчування253910,15
Оплата послуг (крім комунальних)138841,04
Видатки на відрядження1271,40
Оплата теплопостачання400514,06
Оплата водопостачання та водовідведення27029,60
Оплата електроенергії110675,70
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг48360,21
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм
Інші поточні видатки
Разом по закладу5297637,80
Головний бухгалтер Оксана СУХОНОС
Фактичні видатки Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 "Незабудка" за 2019 рік.
Напрям використанняСума, грн
Заробітна плата3105642,59
Нарахування на оплату праці649256,90
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар16998,00
Медикаменти та перев`язувальні матеріали
Продукти харчування290359,49
Оплата послуг (крім комунальних)30250,61
Видатки на відрядження4813,75
Оплата теплопостачання492157,08
Оплата водопостачання та водовідведення31251,93
Оплата електроенергії205578,23
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм675,56
Інші поточні видатки906,00
Разом по закладу4827890,14
Головний бухгалтер Оксана СУХОНОС
Фактичні видатки Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 "Незабудка" за 2018 рік.
Напрям використанняСума, грн
Заробітна плата2912850,76
Нарахування на оплату праці620964,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев`язувальні матеріали441,86
Продукти харчування264528,70
Оплата послуг (крім комунальних)10472,58
Видатки на відрядження343,86
Оплата теплопостачання496829,71
Оплата водопостачання та водовідведення56132,00
Оплата електроенергії148528,76
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм435,94
Інші поточні видатки746,47
Разом по закладу4512274,64
Головний бухгалтер Оксана СУХОНОС

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року № 57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року № 1118)

Вид бюджету місцевий (бюджет Шосткинської міської ОТГ)

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0611010

Надання дошкільної освіти

Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №10 "Незабудка" (грн.)

Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 6 175 102.00 460 155,00 6 635 257,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 6 175 102,00 X 6 175 102,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. X
- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 X 460 155,00 460 155,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 X 459 630,00 459 630,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 X ,00- ,00-
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 X 25 25
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 X 500 500
(розписати за підгрупами)
- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X - -
(розписати за підгрупами)
інші надходження, у тому числі X - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) X - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) X ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 6 175 102,00 511 133,00 6 686 235,00
Поточні видатки 2000 6 175 102,00 460 155,00 6 635 257,00
Оплата праці 2110 4 126 787,00 - 4 126 787,00
Заробітна плата 2111 4 126 787,00 - 4 126 787,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 907 666,00 - 907 666,00
Використання товарів і послуг 2200 1 139 549,00 460 130,00 1 599 679,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 10 442,00 500,00 10 942,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 5 528,00 - 5 528,00
1 2 3 4 5
Продукти харчування 2230 253 926,00 459 630,00 713 556,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 117 115,00 - 117 115,00
Видатки на відрядження 2250 1 268,00 - 1 268,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 750 583,00 - 750 583,00
Оплата теплопостачання 2271 474 139,00 - 474 139,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 38 888,00 - 38 888,00
Оплата електроенергії 2273 231 687,00 - 231 687,00
Оплата природного газу 2274 - - -
Оплата інших енергоносіїв та іншіх комунальних послуг 2275 5 869,00 - 5 869,00
Оплата енергосервісу 2276 130 891,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 687,00 - 687,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 687,00 - 687,00
Обслуговування боргових зобов 'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
П оточи і трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
І Іоточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечений 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 1 100,00 25 1 125,00
Капітальні видатки 3000 - 50 978 50 978
Придбання основного капіталу 3100 - 50 978,00 50 978,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - 29 500,00 29 500,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - 21 478,00 21 478,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - 21 478,00 21 478,00
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 - -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -

Завідувач

Головний бухгалтер

Алла ПИРОГОВА

(ініціали і прізвище)

Оксана СУХОЇ ЮС

(підпис)

13 січня 2021 року

(число, місяць, рік)

М.П.*

Голова ПК

. '7 3304 -

(ініціали і прізвище)

Оксана САПЕГІНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року № 57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220)

Затверджений у сумі Шість мільйонів триста п'ять тисяч

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0611010 Надання дошкільної освіти

Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №10 "Незабудка’

(ірн)

Найменування КЕКВ Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Г рудень Разом на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 із 14 15
Оплата праці 2110 388 606 388 606 388 606 388 606 582 909 388 606 351 982 337 333 403 256 388 606 117196 2 475 4 126 787
Нарахування на оплату праці 2120 86 663 86 663 86 663 86 663 129 989 86 663 78 492 75 225 89 926 86 663 13 509 547 907 666
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 467 467 467 467 467 460 401 467 464 467 467 467 5 528
Продукти харчування 2230 20 683 20 683 20 683 20 683 20 682 7 756 7 756 20 683 20 683 27146 33 609 32 879 253 926
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 122 263 145 388 111 903 48 963 20 579 15 614 8 220 8 551 20 108 107 996 126 652 145 237 881 474
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - - - - - - - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) прог рам, не віднесені до заходів розвитку 2282 - 687 - - - - - - - - - - 687
Соціальне забезпечення 2700 - - - - - - - - - - - - -
інші видатки 5000* 10 775 11 247 11 080 10 646 10 647 10 647 10 557 10 558 10 558 11 023 11 223 10 964 129 925
УСЬОГО 629 457 653 741 619 402 556 028 765 273 509 746 457 408 452 817 544 995 621 901 302 656 192 569 6 305 993

Завідувач

У„0> Обля

Головний бухгуштерА

МИ.**

13 січня 2021 року

Голова ПК

Алла ПИРОГОВА

(ініціали і прізвище)

Оксана СУХОНЮС

(ініціали і прізвище)

Оксана САПЕГІНА

(число, МІСЯЦЬ, рік)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 N 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України ВІД 26.11.2012 N 1220)

Затверджений 5 копійок

Начальник/лірав.гі ння освіти Шосткинськп

ЯТДЄСЯТ ТИСЯЧ дев'ятсот СІМЛРГОТ АА

ІМДЄСЯТ вісім гривень 00

План

спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)

на 2021 рік

Вид бюджету місцевий (бюджет Шосткинської міської ОТГ)

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 22978663, Управління освіти Шосткинської міської ради

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0611010 Надання дошкільної освіти

Найменування Код Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ "
ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього - - - - - 50 978,00 - - - г
у тому числі:
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) - - - - - - - - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) - - - - - - - - - - -
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюдж ету розвитку (спеціального фонду) 602400 - - - - - 50 978,00 - - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) - - - - - - - - - - -
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього - - - - - - 50 978,00 - -
у тому числі:
видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету) - - - - - - 50 978,00 - - - -
Оплата праці 2110 - - - - - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 - - - - - - - - - .
Продукти харчування 2230 - - - - - - - - .
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 - - - - - - - - - - 7
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - - - - - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 - - - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - - - - - - -
Інші видатки ■ "■ - ■- 5000* - - ГТТS* f 50 978.00 - -

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

П

М II *

о. 4oV>\

(ініціали і прізвище)

Оксана СУХОНОС

50 978,00

50 978,00

50 978,00

50 978,00

50 978,00

(ініці&іи і прізвище)

13 СІЧНЯ 2021 РОКУ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 рою. № 57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220)

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ НА 2021 РІК

22978663 Управління освіти Шосткинської міської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, організації)

м.Шостка Сумської області

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий (бюджет Шосткинської міської ОТГ)

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0611010 Надання дошкільної освіти

Шосгкинськиіі дошкільний навчальний заклад (нсла-еадок) №10 "Незабудка" (грН.)

Разом, спеціальнії й фонд Надходження від плати за послуги, що надаються Інші джерела власних надходжень бюджетних Інші надходження
Найменування Код бюджетними установами згідно із законодавством установ* назва інших
разом у т. ч. за підгрупами разом у т. ч. за підгрупами надходжень за видами
25010100 25010200 25010300 25010400 25020100 25020200 25020300 602400 41051200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 511 133,00 460 155,00 459 630,00 25,00 500,00 50 978,00
Надходження коштів до спеціального фонду бюджету X 511 133,00 460 155,00 459 630,00 25,00 500,00 50 978,00
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 511 133,00 460155,00 469 630,00 25,00 500,00 50 978,00
Поточні видатки 2000 460155,00 460155,00 459 630,00 25,00 500,00
Оплата праці 2110 - - -
Заробітна плата 211! - - - -
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 - - -
Використання товарів і послуг 2200 460130,00 460 130,00 459 630,00 500,00 - - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 500,00 500,00 500,00 - - - -
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 - - - - - -
Продукти харчування 2230 459 630,00 459 630,00 459 630,00 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 - -
Видатки на відрядження 2250 - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
О та та те топос тачан ня 2271 -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 - -
Оплата електроенергії 2273 -
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв та ініиіх комунальних послуг 2275
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (реїзональних) програм 2280
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації дер ж авних (регіональних) програм 2281
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282
Обслуговування боргових зобов'язань 2400
Обслуговування внутрішніх борг ових зобов'язань 2410 -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - -
Поточні трансферти 2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630
Соціальне забезпечення 2700 - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - -
Стипендії 2720 - - - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 25,00 25,00 25,00 -
Капітальні видатки 3000 50 978,00 - - - 50 978,00 -
Придбання основного капіталу 3100 50978,00 - - - 50 978,00 -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 29 500,00 - - - 29 500,00 -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - - - -
Капітальний ремонт 3130 21 478,00 - - - - - 21 478,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 21 478,00 - - - 21 478,00
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 - -
Падання внутрішніх кредитів 4110 -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 -

* Плануються за наявності підстави

Завідувач

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

Алла ПИРОГОВА

(ініціали і прізвище)

Оксана СУХОНОС

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року № 57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року № 11 18)

Затверджений у сумі Двадцять дев'ять тисяч двісті

м.Шостка Сумської області

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий (бюджет Шосткинської міської ОТГ)

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки

особам з особливими освітніми потребами

Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №10 "Незабудка" (грн.)

Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
і 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 18 915,00 10 305,00 29 220,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 18 915,00 X 18 915,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. X
- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 X
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 X
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 X
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 X -
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 X -
(розписати за підгрупами)
- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X - -
(розписати за підгрупами)
інші надходження, у тому числі X - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) X - -
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400 10 305,00 10 305,00
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) X ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІ В - усього X 18 915,00 10 305,00 29 220,00
1 Іоточні видатки 2000 18 915,00 18 915,00
Оплата праці 2110 15 505,00 - 15 505,00
Заробітна плата 2111 15 505,00 - 15 505,00
Гоошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 3 410,00 - 3 410,00
Використання товарів і послуг 2200 -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 -
1 2 3 4 5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 - -
Продукти харчування 2230 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 - -
Видатки на відрядження 2250 - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - _
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 -
Оплата теплопостачання 2271 -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 -
Оплата електроенергії 2273 -
Оплата природного газу 2274 - -
Оплата інших енергоносіїв та іншіх комунальних послуг 2275 - -
Оплата енергосервісу 2276 -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 -
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - _
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - _
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - _
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - _
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - _
Інші поточні видатки 2800
Капітальні видатки 3000 - 10 305,00 10 305,00
Придбання основного капіталу 3100 - 10 305,00 10 305,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - 10 305,00 10 305,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - _
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (.приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам 'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 - -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -

Завідувач

Головний бухгалтер

13 січня 2021 року

(число, місяць, рік)

М.П.** Голова ПК

X

(підпис)

Алла ПИРОГОВА

(ініціали і прізвище)

Оксана СУХО)ЮС

(ініціали і прізвище)

Оксана САПЕПНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року № 57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220)

Вид бюджету місцевий (бюджет Шосткинської міської ОТГ)

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами Шосткинськіїй дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №10 "Незабудка" (грн)

Найменування КЕКВ Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Г рудень Разом на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 із 14 15
Оплата праці 2110 1 159 1 159 1 159 1 693 1 292 1 292 1 292 1 291 1 291 1 291 1 291 1 295 15 505
Нарахування на оплату праці 2120 со ио СМ 253 255 374 285 284 284 284 284 284 284 286 3 410
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 - - - - - - - - - - - - -
Продукти харчування 2230 - - - - - - - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 - - - - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - - - - - - - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 - - - - - - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - - - - - - - - - - - -
Інші видатки 5000* - - - - - - - - - - - - -
УСЬОГО 1 412 1 412 1 414 2 067 1 577 1 576 1 576 1 575 1 575 1 575 1 575 1 581 18 915

Завідувач

Головний бухгалтер М.П.**

13 січня 2021 оок\

Голова 11К

Алла ПИРОГОВА

(ініціали і прізвище)

Оксана СУХОНОС

(ініціали і прізвище)

Оксана САПЕГІНА

(ініціали і прізвище)

(число. МІСЯЦЬ, рік)

ЗАТВЕРДЖЕНО І Інкт Міністерства фінансів України 28.01 2002 N 57 (у редакції на» 26.11.2012 N 1220) і

у Міністерства фінансів України в

Затверджени

І Іачальнин

і у сумі Д, ^правл

Ьять тисяч триста п'ять гривень 00 копійок

/а/ 1 (посада) Наталія СЕРГЕЙКО
(пііпис) / (ініціали і прізвище)

13 січня 2021 року /(число, місяць, рік)

План

спеціального фонду бюджету (та винятком власних надходжень бюджетних установ іа відповідних видатків)

на 2021 рік

Вид бюджету місцевий (бюджет Шосткинської міської ОТГ)

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 22978663, Управління освіти Шосткинської міської ради

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами ІИосткннськнн дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №10 "Незабудка1

(гри )

Найменування Код Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14 15
ІНШІ НАДХОДЖКННЯ - усього - - - - - 3 034,00 - - - 3 033,00 4 238,00 - 10 305,00
у тому ЧИСЛІ
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) - - - - - - - - - - - - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) - - - - - - - - - - - - -
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400 - - - - - 3 034,00 - - - 3 033,00 4 238,00 10 305,00
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджеіу) - - - - - - - - - - -
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього - - - - - 3 034,00 - - - 3 033,00 4 238,00 10 305,00
у тому ЧИСЛІ
видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету) - - - 3 034,00 - - - 3 033,00 4 238,00 10 305,00
Оплата праці 2110 - - - - - - . - - -
1 врахування на оплату праці 2120 - - - - - - - - - -
Продукти харчування 2230 - - - - - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесеш до. заході в розвитку 2282 - - - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - - - - - - .
Інші видатки 5000* - - - 3 034,00 - - 3 033,00 4 238,00 10 305,00

Завідувач

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу М.П *

Алла ПИРОГОВА

(ініці&ти і припише)

Оксана СУХОНОС

(ініціали і прізвище)

ІЗ січня 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року № 57

(у редакції наказу Міністерства фінансів Украіни * від 26 листопада 2012 року № 1220)

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ НА 2021 РІК

22978663 Управління освіти Шосткинської міської ради

(код за СДРПОУ та найменування бюджетної установи, організації)

м.Шостка Сумської області

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий (бюджет Шосткинської міської ОТГ)

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

ІІІосткинськнй дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №10 "Незабудка" (грн.)

Найменування Код Разом, спеціальни й фонд Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством Інші джерела власних надходжень бюджетних установ* Інші надходження
назва інших надходжень за видами
разом у т. ч. за підгрупами разом у т. ч. за підгрупами
25010100 25010200 25010300 25010400 25020100 25020200 25020300 602400 41051200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 10305,00 - - - - 10 305,00
Надходження коштів до спеціального фонду бюджету X 10 305,00 10 305,00
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 10 305,00 - - - - 10 305,00
Поточні видатки 2000 - - - -
Оплата праці 2110 - - -
Заробітна плата 2111 - - -
Гооіиове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 - -
Використання товарів і послуг 2200
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 -
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 -
Продукти харчування 2230 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 -
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
Оплата теплопостачання 2271 -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272
Оплата електроенергії 2273
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв та іншіх комунальних послуг 2275
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281
Окремі заходи по реалі зації державних (регіональних) програм. не віднесені до заходів розвитку 2282
Обслуговування боргових зобов’язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420
П о точні трап сфер ти 2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
О / 8 9 10 11 12 ІЗ 14
1 Іогочні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 -
Соціальне забезпечення 2700 - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - -
Стипендії 2720 - -
Інші виплати населенню 2730 - -
Інші поточні видатки 2800 - -
Капітальні видатки 3000 10 305,00 - 10 305,00
Придбання основного капіталу 3100 10 305,00 - 10 305,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 10 305,00 - - 10 305,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142
Реставрація пам яток культури. історії та архітектури 3143 - -
Створення державних запасів і резервів 3150 -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 - -
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 - - -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 -
ІІЯДИІІНН зовнішніх кредитів 4210 -
* Плануються за наявності пілстави Завідувач Алла ПИРОГОВА
// (пілпис) я У/ (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу Оксана СУХОНОС
['к‘< ^\ .V ... \ (шлрйЬ (ініціали і прізвище)
13 січня 2021 року (число. МІСЯЦЬ, рік)

МП.

Кiлькiсть переглядiв: 1330

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.