Звіт

керівника дошкільного навчального закладу № 10 «Незабудка» про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю

протокол №4 від 30.05.2019 року засідання педагогічної ради

Згідно Закону України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту» та забезпечення обов’язковою дошкільною освітою дітей 5-річного віку в 2018-2019 н.р. в закладі продовжувалась робота по формуванню шкільної зрілості старших дошкільнят, наступності дитячого закладу та початкової школи № 11, проведення соціально-педагогічного патронату.

В поточному навчальному році заклад відвідувало 215 дітей дошкільного віку, освітньо-виховний процес здійснювався за програмою розвитку виховання і навчання «Дитина».

В садку створена нормативно-правова база з питань організації дошкільної освіти.

Наказом по дошкільному закладу від 04.09.2018 р. №87-ОД «Про соціально-педагогічний патронат» продовжила свою роботу робоча група з обліку дітей дошкільного віку. Члени робочої групи (вихователі) склали списки дітей дошкільного віку, які проживають на закріпленій території, уточнювали їх за місцем проживання дітей та який дошкільний заклад вони відвідують.

Велику увагу приділяли питанню наступності дошкільного навчального закладу № 10 та школи № 11. Було видано наказ по ДНЗ від 04.09.2018 р. № 86-ОД «Про наступність у роботі дошкільного закладу № 10 «Незабудка» і початкової школи № 11 у 2018-2019 н.р.». Мета – спрямувати педагогічний процес дошкільного закладу та початкової школи на розширення, поглиблення, удосконалення змісту освіти; здійснювати постійний зв’язок вихователів закладу та вчителів школи за 3-ма напрямками:

- інформаційно-просвітницький;

- методичний;

- практичний.

Консультаційний центр дошкільного закладу продовжив роботу в поточному навчальному році згідно наказу від 25.01.2019 р. № 27-ОД «Про створення консультаційного центру для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей.». Спеціалісти центру керувалися в своїй роботі Примірним положенням про КЦ для батьків або осіб, які їх замінюють, яке затверджене МОН України від 30.06.2011 року № 714. Вони вели журнал реєстрації звернень батьків, мали план та графік роботи КЦ. В кінці року аналізували проведену роботу за рік. Всі спеціалісти центру надавали консультативну допомогу всім батькам, або особам, які їх замінюють, за їх проханням, зверненням.

Вся ця робота закладу, всіх спеціалістів проводиться з метою забезпечення рівних стартових можливостей для подальшого успішного шкільного навчання всіх дітей 5-річного віку.

Освітньо-виховний процес в дошкільному закладі здійснюється за освітньою програмою «Дитина». Проводиться відповідна робота з педагогічними кадрами для підвищення фахового рівня та інноваційної компетентності.

В поточному навчальному році продовжили впровадження в практику роботи Базового компоненту дошкільної освіти як новий стандарт дошкільної освіти.

Бібліотека методичного кабінету постійно поновлюється сучасною методичною літературою. За кошти педагогів методичний кабінет дошкільного навчального закладу постійно передплачував фахові періодичні видання, зокрема журнали «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль»; газети «Дитячий садок», «Фантазії вихователя», «Музичний керівник», «Психолог дошкілля», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Логопед» та методичну літературу, що надходила з друку.

Педагоги закладу, які атестувались, взяли участь у Декаді відкритих занять у грудні місяці.

Створення та поповнення розвивального середовища в кожній віковій групі забезпечили реалізацію освітніх ліній розвитку дітей дошкільного віку. Предметно-ігрове середовище груп поповнилось розвивальними іграми та ігровими модулями у всіх вікових групах.

Вихователь Забловська І.В. прийняла участь у міському конкурсі на краще розвивальне середовище групової кімнати.

Впродовж навчального року педагоги взяли активну участь в міській виставці-огляді кращих методичних розробок педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. Було представлено :

- методична розробка на тему: «Використання технології «зендудлінгу» в роботі з дітьми дошкільного віку» (вихователь Забловська І.В. стала лауреатом конкурсу).

- програма гуртка «Паперові фантазії» (вихователь Дмитрієва О.І.)

Для підвищення якості освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі впродовж 2018-2019 рр. впроваджувались інноваційні технології, а саме:

- Круги Ейлера та блоки Д’єнеша (Козловська В.В.);

- Палички Кюїзенера (Пасічна К.О.);

- Технологія «зендудлінг» для підготовки дитини до письма (Забловська І.В.);

- Використання коректурних таблиць в освітньо-виховному процесі дітей дошкільного віку (Морозова О.С.);

- Робота з економічного виховання за програмою «Афлатот» (Пилипенко Н.В.);

- Аплікація з кружечків за методикою І.Стеценко (Дмитрієва О.І.);

- Рельєфне ліплення (Мозольова Н.М.);

- Використання Лего-конструктора в роботі з дітьми дошкільного віку (Морозова О.С.);

- Інноваційні технології у музичному вихованні дошкільників (Рагутько Т.В.);

- Застосування інформаційно-комунікативних технологій для розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку (Мозольова Н.М.).

Впровадження інноваційних педагогічних технологій в практику роботи дошкільного навчального закладу – справа клопітка і потребує великих зусиль всього педагогічного колективу. Методом переконання, методом моніторингу, тобто відстеженням позитивних результатів справ сучасної педагогічної технології, доносимо до свідомості кожного члену педагогічного колективу думку про необхідність застосування новітніх методів роботи. По мірі можливості створюємо систему управлінської підтримки адміністрацією дошкільного навчального закладу тих творчих педагогів, які не бояться взятися за нове, невідоме і освоюють інноваційні педагогічні технології. Це грошове преміювання, оголошення подяки з занесенням до трудової книги, нагородження грамотами управління освіті та міської адміністрації.

Багато уваги в закладі приділялось зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази. Так, за минулий рік, за 2018-2019 рр., всі групові приміщення та харчоблок мають в міжсезоння гарячу воду від електроводонагрівачів, яких нараховується в закладі 9.

За 2018-2019 рр. в закладі:

- Придбано за бюджетні кошти: дитячі ліжка – 30 шт., медикаменти – 436 грн.,

- Придбано за батьківські кошти: костюм Діда Мороза для дитячих свят – 2500 грн., гірлянда на ялинку – 200 грн., гідрометр – 135 грн., відремонтована дитяча манжетка – 140 грн., фарба для принтера – 200 грн., офісний папір – 100 грн.

- Відремонтовано: електричну проводку групи раннього віку «Зернятка»;

- Виконано: косметичний ремонт харчоблоку, ігрового обладнання на ігрових майданчиках, тіньових навісів; побілено бордюри, дерева, фундамент, стовпчики огорожі.

- Пофарбовано: обладнання на харчоблоці.

В дошкільному закладі працюють 21 педагогічних працівника. З них мають вищу освіту – 16, середню спеціальну – 5.

З 21 педагогічних працівників: 2 - мають вищу категорію

7 – першу категорію

4 – другу категорію

2 – спеціаліст

5 – тарифний розряд

Під час розстановки вихователів обов’язково враховується: педагогічний стаж, освіта, володіння колективом дітей, вміння працювати з батьками. Для молодих вихователів призначали наставників з більш досвідчених, знаючих, які мають досвід роботи з батьками, дітьми, мають свої публікації в журналах, розробки занять, впроваджують в практику роботи інноваційні технології.

Педагогічні кадри закладу постійно підвищують кваліфікацію при СОІППО, через участь у методичних об’єднаннях, семінарах, нарадах, семінарах-практикумах, перегляду відкритих занять, конференціях з питань обміну передовим педагогічним досвідом, самоосвіту, новинки методичної літератури, сучасні посібники.

В 2018-2019 році пройшли курси підвищення кваліфікації Забловська І.В., Заярна О.П., Сапегіна О.П., Троєкурова А.С. Підтвердили кваліфікаційну категорію Забловська І.В., Заярна О.П.

В 2018р. у листопаді місяці педагогічні працівники закладу брали участь у обласному «Дні дошкілля» - 2018, у грудні - у обласній панорамі педагогічних ідей у м.Суми.

Учасниками заходів були представлені:

· Майстер-клас «Кольорові палички Кюїзенера – мультисенсорна технологія формування математичних навичок дошкільнят» (вихователь-методист Данченко Світлана Іванівна);

· Майстер-клас «Використання блоків Д’єнеша для розвитку логічного мислення дошкільників» (вихователь Козловська Віра Володимирівна).

Харчування дітей – дуже важливе питання, якому постійно приділяється велика увага. За харчування дітей в закладі відповідає: завідуюча, комірник, старша сестра медична, кухарі. Харчові продукти в заклад приймаються комірником тільки при наявності всіх необхідних документів. Закладку продуктів харчування на харчоблоці контролює старша сестра медична Свербейкина Н.М. На харчоблоці ведеться журнал здоров’я, журнал бракеражу готової продукції. Медпрацівником постійно контролюється належний санітарний стан харчоблоку, комори.

Питання харчування розглядається щомісяця на нарадах при завідуючій та виноситься рішення щодо поліпшення харчування. Видається наказ, в якому порівнюються виконання норм харчування у порівнянні з минулим роком.

Проводиться робота з батьками щодо своєчасної оплати за харчування дітей в закладі, що також впливає на харчування дітей, робота щодо корекції харчового раціону дітей та надання дітям свіжих овочів та фруктів вдома. Вихователі проводять роз’яснювальну роботу з дітьми щодо дотримання особистої гігієни та розуміння дітьми навіщо це потрібно.

Не менш важливе питання – медичне обслуговування дітей. Діти приймаються до дошкільного закладу з 2-х років з направленням та медичним обстеженням, яке вони пройшли в дитячій поліклініці.

В 3 та 6 років дітей раз на рік обстежують лікарі. 1 раз на рік всі діти дошкільного закладу обстежуються на ентеробіоз. Вранці стан здоров’я дітей перевіряють вихователі і якщо є якісь сумніви, запрошують медпрацівника. Хворі діти до закладу не приймаються. А якщо дитина захворіла впродовж дня – вона ізолюється до ізолятора і викликаються батьки. Вихователі проводять роботу з батьками щодо своєчасного повідомлення про хворобу дитини.

Всі педпрацівники проходять медичний огляд 2 рази на рік з 1 по 10 число і допускаються до роботи з дітьми при наявності допуску в медичній книжці. В кожній групі ведеться журнал здоров’я, де працівники роблять відмітку про стан здоров’я.

Головне в роботі вихователя – збереження життя і здоров’я дітей. Тому дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм є невід’ємною складовою в роботі вихователя. З педпрацівниками проводяться інструктажі на початок навчального року, на новорічні свята, на оздоровчий період. Також проводяться позапланові та цільові інструктажі, обов’язково з підписом кожного працівника. Видаються накази: «Про виконання інструкцій з охорони життя і здоров’я дітей», «Про призначення відповідальних з організації роботи з безпеки життєдіяльності», «Про попередження нещасних випадків», з якими ознайомлюються педагогічні працівники під підпис. Всі працівники мають інструкції з техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці та дотримуються їх в своїй роботі.

За санітарно-гігієнічне навчання, санпросвітницьку роботу відповідає старша медична сестра. Вона контролює санітарний стан всього приміщення, проводить санпросвітницьку роботу з персоналом закладу, з батьками, з дітьми старшого дошкільного віку щодо дотримання особистої гігієни, профілактики грипу, отруєнь грибами, інфекційних захворювань, невживання шкідливих продуктів харчування, корекції харчового раціону дітей вдома, щеплень.

Цю роботу медпрацівник проводить через індивідуальні та групові консультації вранці і ввечері, батьківські збори – групові та загальні.

За пожежний стан в закладі відповідає завгосп Денисюк Н.А. В закладі оформлено куточок «Пожежна безпека», де знаходиться інформація,яка постійно поновлюється, а також правила користування вогнегасником. На кожному поверсі є схема евакуації дітей під час пожежі та по 3 пожежних гідранти. Біля телефону є інформація про адресу, номер телефону нашого закладу, телефон пожежної частини, сигнальна кнопка на випадок НС, біля вхідних дверей – інформація про найближчий пожежний гідрант та освітлення. Всі працівники дотримуються правил пожежної безпеки і знають, що головне – це евакуація дітей і відведення їх у безпечне місце.

В нашому дошкільному закладі є одна дівчинка-сирота і діти, батьки яких є учасниками АТО. Ці діти та дитина-сирота користуються пільгами – безкоштовне харчування в закладі, запрошення на новорічні та різдвяні свята і надання подарунків, безкоштовне відвідування лялькових театрів. Плата за харчування дітей з малозабезпеченої сім’ї залежить від довідок, які сім’я надає в комісію для вирішення цього питання. Плата за харчування дітей з малозабезпеченої сім’ї може мати різний відсоток.

В закладі проводяться різноманітні розваги, свята. На святах та розвагах музичні керівники використовували інноваційні методики, що надавали святам новизну. Деякі свята закінчуються тим, що діти отримують подарунки. Так, свято «Чарівниця Осінь» роздає дітям свої дари (фрукти). На свято св.Миколая діти отримують бажані подарунки. Новорічні та різдвяні свята закінчуються тим, що Дід Мороз роздає солодощі дітям. Свято Масляної закінчилося тим, що дітей пригощають млинцями, які подарувала весна, діти молодшого дошкільного віку катались у фаетоні, а діти старшого дошкільного віку – на поні. Свято мам закінчується тим, що діти дарують подарунки своїм мамам. На випускних святах діти отримують в подарунок - шкільне приладдя. День захисту дітей проводився 1-го червня і діти всіх вікових груп брали участь у розважальній програмі. В повсякденному житті, на прогулянках, на заняттях, під час ігор вихователі заохочують не тільки кращих дітей, але й відмічають тих, хто не досяг мети, не виконав завдання або якесь доручення. Тому що підтримка й лагідне слово вихователя добре діє на психіку дитини, дає можливість повірити в свої сили і обов’язково наступного разу виконати завдання чи досягти мети.

Педагогічні працівники мають головний матеріальний стимул – до Дня вчителя вони отримали грошову винагороду. Крім того, за активну участь в міському семінарі, міських виставках, майстер-класах,конкурсах на кращі дидактичні ігри та посібники їх нагороджено грамотами, дипломами, оголошено подяки з занесенням до трудових книжок. Більшість педагогічних працівників дуже артистично виконують ролі казкових героїв та персонажів на святах та розвагах, залучаючи до цього дітей старшого дошкільного віку.

В дошкільному закладі за минулий рік серйозних травм серед дітей не зафіксовано. Постійно проводиться робота з вихователями, з батьками щодо профілактики дитячого травматизму, роз’яснювальна робота з дітьми щодо збереження свого життя і здоров’я. Проводяться інструктажі під підпис, видаються накази: «Про охорону життя і здоров’я дітей», «Про організацію безпеки життєдіяльності», «Про створення належних умов для проведення прогулянок на території закладу». Працівники ознайомлюються з наказами під підпис, і створюють належні безпечні умови для життя дітей.

В закладі функціонує 10 вікових груп. В кожній групі є батьківський комітет, який обирається на групових батьківських зборах. Також на зборах вирішуються питання про покращення матеріально-технічної бази групи та придбання подарунків для дітей на свята та розваги.

Батьківський комітет закладу складається з 1-го представника батьківського комітету кожної групи.

Завдяки роботі батьківського комітету закладу, груп та бюджетним коштам матеріально-технічна база закладу значно покращилась.

Звіт

керівника дошкільного навчального закладу № 10 «Незабудка» про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю

протокол №2 від 05.06.2020 року

Згідно Закону України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту» та забезпечення обов’язковою дошкільною освітою дітей 5-річного віку в 2019-2020 н.р. в закладі продовжувалась робота по формуванню шкільної зрілості старших дошкільнят, наступності дитячого закладу та початкової школи № 11, проведення соціально-педагогічного патронату.

В поточному навчальному році заклад відвідувало 215 дітей дошкільного віку, освітній процес здійснювався за програмою розвитку виховання і навчання «Дитина».

В садку створена нормативно-правова база з питань організації дошкільної освіти.

Наказом по дошкільному закладу від 05.09.2019 р. №80-ОД «Про соціально-педагогічний патронат» продовжила свою роботу робоча група з обліку дітей дошкільного віку. Члени робочої групи (вихователі) склали списки дітей дошкільного віку, які проживають на закріпленій території, уточнювали їх за місцем проживання дітей та який дошкільний заклад вони відвідують.

Велику увагу приділяли питанню наступності дошкільного навчального закладу № 10 та школи № 11. Було видано наказ по ЗДО від 06.09.2019 р. № 83-ОД «Про наступність у роботі дошкільного закладу № 10 «Незабудка» і початкової школи № 11 у 2019-2020 н.р.». Мета – спрямувати педагогічний процес дошкільного закладу та початкової школи на розширення, поглиблення, удосконалення змісту освіти; здійснювати постійний зв’язок вихователів закладу та вчителів школи за 3-ма напрямками:

- інформаційно-просвітницький;

- методичний;

- практичний.

Консультаційний центр дошкільного закладу продовжив роботу в поточному навчальному році згідно наказу від 25.01.2019 р. № 27-ОД «Про створення консультаційного центру для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей.». Спеціалісти центру керувалися в своїй роботі Примірним положенням про КЦ для батьків або осіб, які їх замінюють, яке затверджене МОН України від 30.06.2011 року № 714. Вони вели журнал реєстрації звернень батьків, мали план та графік роботи КЦ. В кінці року аналізували проведену роботу за рік. Всі спеціалісти центру надавали консультативну допомогу всім батькам, або особам, які їх замінюють, за їх проханням, зверненням.

Вся ця робота закладу, всіх спеціалістів проводиться з метою забезпечення рівних стартових можливостей для подальшого успішного шкільного навчання всіх дітей 5-річного віку.

Освітній процес в дошкільному закладі здійснюється за освітньою програмою «Дитина». Проводиться відповідна робота з педагогічними кадрами для підвищення фахового рівня та інноваційної компетентності.

В поточному навчальному році продовжили впровадження в практику роботи Базового компоненту дошкільної освіти як новий стандарт дошкільної освіти.

Бібліотека методичного кабінету постійно поновлюється сучасною методичною літературою. За кошти педагогів методичний кабінет дошкільного навчального закладу постійно передплачував фахові періодичні видання, зокрема журнали «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль»; газети «Дитячий садок», «Фантазії вихователя», «Музичний керівник», «Психолог дошкілля», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Логопед» та методичну літературу, що надходила з друку.

Педагоги закладу, які атестувались, взяли участь у Декаді відкритих занять у грудні місяці.

Створення та поповнення розвивального середовища в кожній віковій групі забезпечили реалізацію освітніх ліній розвитку дітей дошкільного віку. Предметно-ігрове середовище груп поповнилось розвивальними іграми та ігровими модулями у всіх вікових групах.

Впродовж навчального року педагоги взяли активну участь в міській виставці-огляді кращих методичних розробок педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. Було представлено :

- методичну розробку на тему: «Парціальна програма «Маленькі логіки» для дітей середнього та старшого дошкільного віку» (вихователь Козловська В.В. стала лауреатом конкурсу).

За підсумками виставки-огляду на кращу методичну розробку встановлено: В.Козловська, вихователь ЗДО №10, визнана лауреатом та нагороджена дипломом управління освіти ШМР за розробку «Парціальної програми «Маленькі логіки» для дітей середнього та старшого дошкільного віку.

Наказом по ЗДО В. Козловській оголошено подяку з занесенням до трудової книжки та наданням одного вихідного дня з оплатою.

Для підвищення якості освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі впродовж 2019-2020 рр. впроваджувались інноваційні технології, а саме:

- Круги Ейлера та блоки Д’єнеша (Козловська В.В.);

- Палички Кюїзенера (Пасічна К.О.);

- Технологія «зендудлінг» для підготовки дитини до письма (Забловська І.В.);

- Використання коректурних таблиць в освітньо-виховному процесі дітей дошкільного віку (Морозова О.С.);

- Робота з економічного виховання за програмою «Афлатот» (Пилипенко Н.В.);

- Аплікація з кружечків за методикою І.Стеценко (Дмитрієва О.І.);

- Рельєфне ліплення (Мозольова Н.М.);

- Використання Лего-конструктора в роботі з дітьми дошкільного віку (Морозова О.С.);

- Застосування інформаційно-комунікативних технологій для розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку (Мозольова Н.М.).

Впровадження інноваційних педагогічних технологій в практику роботи дошкільного навчального закладу – справа клопітка і потребує великих зусиль всього педагогічного колективу. Методом переконання, методом моніторингу, тобто відстеженням позитивних результатів справ сучасної педагогічної технології, доносимо до свідомості кожного члену педагогічного колективу думку про необхідність застосування новітніх методів роботи. По мірі можливості створюємо систему управлінської підтримки адміністрацією дошкільного навчального закладу тих творчих педагогів, які не бояться взятися за нове, невідоме і освоюють інноваційні педагогічні технології.

Це грошове преміювання, оголошення подяки з занесенням до трудової книги, нагородження грамотами управління освіті та міської адміністрації.

Багато уваги в закладі приділялось зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази. Так, за минулий рік, за 2019-2020 рр., всі групові приміщення та харчоблок мають в міжсезоння гарячу воду від електроводонагрівачів, яких нараховується в закладі 9.

За 2019-2020 рр. в закладі:

- Придбано за бюджетні кошти: каналізаційні труби – 520 грн., медикаменти – 400 грн., метрологія – 720 грн., лінолеум в старшу групу «Непосидьки» - 9098 грн., для потреб інклюзивної групи - 6200 грн. – ноутбук.

- Придбано за батьківські кошти: фарба для принтера – 200 грн., офісний папір – 100 грн., ліска, бензин, свіча, масло -

- Виконано: косметичний ремонт харчоблоку, ізолятору, ігрового обладнання на ігрових майданчиках, тіньових навісів; побілено бордюри, дерева, фундамент, стовпчики огорожі.

- Пофарбовано: обладнання на харчоблоці.

В дошкільному закладі працюють 21 педагогічних працівника. З них мають вищу освіту – 16, середню спеціальну – 5.

З 21 педагогічних працівників: 2 - мають вищу категорію

7 – першу категорію

4 – другу категорію

7 – спеціаліст

Під час розстановки вихователів обов’язково враховується: педагогічний стаж, освіта, володіння колективом дітей, вміння працювати з батьками. Для молодих вихователів призначали наставників з більш досвідчених, знаючих, які мають досвід роботи з батьками, дітьми, мають свої публікації в журналах, розробки занять, впроваджують в практику роботи інноваційні технології.

Педагогічні кадри закладу постійно підвищують кваліфікацію при СОІППО, через участь у методичних об’єднаннях, семінарах, нарадах, семінарах-практикумах, перегляду відкритих занять, конференціях з питань обміну передовим педагогічним досвідом, самоосвіту, новинки методичної літератури, сучасні посібники.

В 2019-2020 році пройшли курси підвищення кваліфікації вихователі О. Осипенко, О. Науменко, В. Васильковська, В. Козловська, вихователь-методист С. Данченко. Підтвердили кваліфікаційну категорію вихователі В. Козловська, В. Васильковська, вихователь-методист С. Данченко. Підвищили кваліфікаційну категорію вихователь О. Науменко, практичний психолог О. Сапегіна.

Харчування дітей – дуже важливе питання, якому постійно приділяється велика увага. За харчування дітей в закладі відповідає: завідуюча, комірник, старша сестра медична, кухарі. Харчові продукти в заклад приймаються комірником тільки при наявності всіх необхідних документів. Закладку продуктів харчування на харчоблоці контролює старша сестра медична Свербейкина Н.М. На харчоблоці ведеться журнал здоров’я, журнал бракеражу готової продукції. Медпрацівником постійно контролюється належний санітарний стан харчоблоку, комори.

Питання харчування розглядається щомісяця на нарадах при завідуючій та виноситься рішення щодо поліпшення харчування. Видається наказ, в якому порівнюються виконання норм харчування у порівнянні з минулим роком.

Проводиться робота з батьками щодо своєчасної оплати за харчування дітей в закладі, що також впливає на харчування дітей, робота щодо корекції харчового раціону дітей та надання дітям свіжих овочів та фруктів вдома. Вихователі проводять роз’яснювальну роботу з дітьми щодо дотримання особистої гігієни та розуміння дітьми навіщо це потрібно.

Не менш важливе питання – медичне обслуговування дітей. Діти приймаються до дошкільного закладу з 2-х років з направленням та медичним обстеженням, яке вони пройшли в дитячій поліклініці.

В 3 та 6 років дітей раз на рік обстежують лікарі. 1 раз на рік всі діти дошкільного закладу обстежуються на ентеробіоз. Вранці стан здоров’я дітей перевіряють вихователі і якщо є якісь сумніви, запрошують медпрацівника. Хворі діти до закладу не приймаються. А якщо дитина захворіла впродовж дня – вона ізолюється до ізолятора і викликаються батьки. Вихователі проводять роботу з батьками щодо своєчасного повідомлення про хворобу дитини.

Всі педпрацівники проходять медичний огляд 2 рази на рік з 1 по 10 число і допускаються до роботи з дітьми при наявності допуску в медичній книжці. В кожній групі ведеться журнал здоров’я, де працівники роблять відмітку про стан здоров’я.

Головне в роботі вихователя – збереження життя і здоров’я дітей. Тому дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм є невід’ємною складовою в роботі вихователя. З педпрацівниками проводяться інструктажі на початок навчального року, на новорічні свята, на оздоровчий період. Також проводяться позапланові та цільові інструктажі, обов’язково з підписом кожного працівника. Видаються накази: «Про виконання інструкцій з охорони життя і здоров’я дітей», «Про призначення відповідальних з організації роботи з безпеки життєдіяльності», «Про попередження нещасних випадків», з якими ознайомлюються педагогічні працівники під підпис. Всі працівники мають інструкції з техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці та дотримуються їх в своїй роботі.

За санітарно-гігієнічне навчання, санпросвітницьку роботу відповідає старша медична сестра. Вона контролює санітарний стан всього приміщення, проводить санпросвітницьку роботу з персоналом закладу, з батьками, з дітьми старшого дошкільного віку щодо дотримання особистої гігієни, профілактики грипу, отруєнь грибами, інфекційних захворювань, невживання шкідливих продуктів харчування, корекції харчового раціону дітей вдома, щеплень.

Цю роботу медпрацівник проводить через індивідуальні та групові консультації вранці і ввечері, батьківські збори – групові та загальні.

За пожежний стан в закладі відповідає завгосп Н. Денисюк В закладі оформлено куточок «Пожежна безпека», де знаходиться інформація,яка постійно поновлюється, а також правила користування вогнегасником. На кожному поверсі є схема евакуації дітей під час пожежі та по 3 пожежних гідранти. Біля телефону є інформація про адресу, номер телефону нашого закладу, телефон пожежної частини, сигнальна кнопка на випадок НС, біля вхідних дверей – інформація про найближчий пожежний гідрант та освітлення. Всі працівники дотримуються правил пожежної безпеки і знають, що головне – це евакуація дітей і відведення їх у безпечне місце.

В нашому дошкільному закладі є діти, батьки яких є учасниками АТО. Ці діти користуються пільгами – безкоштовне харчування в закладі, запрошення на новорічні та різдвяні свята і надання подарунків, безкоштовне відвідування лялькових театрів. Плата за харчування дітей з малозабезпеченої сім’ї залежить від довідок, які сім’я надає в комісію для вирішення цього питання. Плата за харчування дітей з малозабезпеченої сім’ї може мати різний відсоток.

В закладі проводяться різноманітні розваги, свята. На святах та розвагах музичні керівники використовували інноваційні методики, що надавали святам новизну. Деякі свята закінчуються тим, що діти отримують подарунки. Так, свято «Чарівниця Осінь» роздає дітям свої дари (фрукти). На свято св.Миколая діти отримують бажані подарунки. Новорічні та різдвяні свята закінчуються тим, що Дід Мороз роздає солодощі дітям. Свято мам закінчується тим, що діти дарують подарунки своїм мамам. День захисту дітей проводився 1-го червня і діти всіх вікових груп брали участь у розважальній програмі. В повсякденному житті, на прогулянках, на заняттях, під час ігор вихователі заохочують не тільки кращих дітей, але й відмічають тих, хто не досяг мети, не виконав завдання або якесь доручення. Тому що підтримка й лагідне слово вихователя добре діє на психіку дитини, дає можливість повірити в свої сили і обов’язково наступного разу виконати завдання чи досягти мети.

Педагогічні працівники мають головний матеріальний стимул – до Дня вчителя вони отримали грошову винагороду. Крім того, за активну участь в міському семінарі, міських виставках, майстер-класах,конкурсах на кращі дидактичні ігри та посібники їх нагороджено грамотами, дипломами, оголошено подяки з занесенням до трудових книжок. Більшість педагогічних працівників дуже артистично виконують ролі казкових героїв та персонажів на святах та розвагах, залучаючи до цього дітей старшого дошкільного віку.

В дошкільному закладі за минулий рік серйозних травм серед дітей не зафіксовано. Постійно проводиться робота з вихователями, з батьками щодо профілактики дитячого травматизму, роз’яснювальна робота з дітьми щодо збереження свого життя і здоров’я. Проводяться інструктажі під підпис, видаються накази: «Про охорону життя і здоров’я дітей», «Про організацію безпеки життєдіяльності», «Про створення належних умов для проведення прогулянок на території закладу». Працівники ознайомлюються з наказами під підпис, і створюють належні безпечні умови для життя дітей.

В закладі функціонує 10 вікових груп. В кожній групі є батьківський комітет, який обирається на групових батьківських зборах. Також на зборах вирішуються питання про покращення матеріально-технічної бази групи та придбання подарунків для дітей на свята та розваги.

Батьківський комітет закладу складається з 1-го представника батьківського комітету кожної групи.

Завдяки роботі батьківського комітету закладу, груп та бюджетним коштам матеріально-технічна база закладу значно покращилась.

Звіт

керівника закладу дошкільної освіти № 10 «Незабудка» про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю

від 31.05.2021 року

Згідно Закону України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту» та забезпечення обов’язковою дошкільною освітою дітей 5-річного віку в 2020-2021 н.р. в закладі продовжувалась робота по формуванню шкільної зрілості старших дошкільнят, наступності дитячого закладу та початкової школи № 11, проведення соціально-педагогічного патронату.

В поточному навчальному році заклад відвідувало 215 дітей дошкільного віку, освітній процес здійснювався за програмою розвитку виховання і навчання «Дитина».

В садку створена нормативно-правова база з питань організації дошкільної освіти.

Наказом по дошкільному закладу від 01.09.2020 р. №64-ОД «Про соціально-педагогічний патронат» продовжила свою роботу робоча група з обліку дітей дошкільного віку. Члени робочої групи (вихователі) склали списки дітей дошкільного віку, які проживають на закріпленій території, уточнювали їх за місцем проживання дітей та який дошкільний заклад вони відвідують.

Велику увагу приділяли питанню наступності дошкільного навчального закладу № 10 та школи № 11. Було видано наказ по ЗДО від 14.09.2020 р. № 78-ОД «Про наступність у роботі дошкільного закладу № 10 «Незабудка» і початкової школи № 11 у 2020-2021 н.р.». Мета – спрямувати педагогічний процес закладу дошкільної освіти та Нової української школи на розширення, поглиблення, удосконалення змісту освіти; здійснювати постійний зв’язок вихователів закладу та вчителів школи за 3-ма напрямками:

- інформаційно-просвітницький;

- методичний;

- практичний.

Консультаційний центр дошкільного закладу продовжив роботу в поточному навчальному році згідно наказу від 04.01.2021 р. № 11-А-ОД «Про створення консультаційного центру для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей.». Спеціалісти центру керувалися в своїй роботі Примірним положенням про КЦ для батьків або осіб, які їх замінюють, яке затверджене МОН України від 30.06.2011 року № 714. Вони вели журнал реєстрації звернень батьків, мали план та графік роботи КЦ. В кінці року аналізували проведену роботу за рік. Всі спеціалісти центру надавали консультативну допомогу всім батькам, або особам, які їх замінюють, за їх проханням, зверненням онлайн у зв’язку з карантином.

Вся ця робота закладу, всіх спеціалістів проводиться з метою забезпечення рівних стартових можливостей для подальшого успішного шкільного навчання всіх дітей 5-річного віку.

Освітній процес в дошкільному закладі здійснюється за освітньою програмою «Дитина». Проводиться відповідна робота з педагогічними кадрами для підвищення фахового рівня та інноваційної компетентності.

В поточному навчальному році продовжили впровадження в практику роботи Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) як новий стандарт дошкільної освіти.

Бібліотека методичного кабінету постійно поновлюється сучасною методичною літературою. За кошти педагогів методичний кабінет дошкільного навчального закладу постійно передплачував фахові періодичні видання, зокрема журнали «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль»; газети «Дитячий садок», «Фантазії вихователя», «Музичний керівник», «Психолог дошкілля», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Логопед» та методичну літературу, що надходила з друку.

Педагоги закладу, які атестувались, взяли участь у Декаді відкритих занять у грудні місяці.

Створення та поповнення розвивального простору в кожній віковій групі забезпечили реалізацію освітніх ліній розвитку дітей дошкільного віку. Предметно-ігрове середовище груп поповнилось розвивальними іграми та ігровими модулями у всіх вікових групах.

Впродовж навчального року педагоги взяли активну участь в міській виставці-огляді кращих методичних розробок педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. Було представлено :

- методичну розробку на тему: «Математика – це цікаво!» для дітей старшого дошкільного віку» ().

За підсумками виставки-огляду на кращу методичну розробку встановлено:

К.Пасічна, вихователь ЗДО №10, зайняла ІІІ місце серед педагогів закладів дошкільної освіти та нагороджена грамотою управління освіти.

Наказом по ЗДО К.Пасічній оголошено подяку з занесенням до трудової книжки.

Для підвищення якості освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі впродовж 2020-2021 рр. впроваджувались інноваційні технології, а саме:

- Палички Кюїзенера (К.Пасічна.);

- Технологія «зендудлінг» для підготовки дитини до письма (І.Забловська.);

- Використання коректурних таблиць в освітньо-виховному процесі дітей дошкільного віку (О.Морозова.);

- Робота з економічного виховання за програмою «Афлатот» (Н.Пилипенко.);

- Аплікація з кружечків за методикою І.Стеценко (О.Дмитрієва);

- Використання Лего-конструктора в роботі з дітьми дошкільного віку (О.Морозова);

- Використання казвотерапії в роботі з дітьми дошкільного віку (О.Заярна)

- Використання здоров’язберігаючих технологій для формування вмінь та навичок здорового способу життя у дітей (О.Осипенко)

- Технологія музичного розвитку К.Орфа (Т.Василенко)

- Експериментально-дослідницька діяльність (STREAM-освіта) (Т.Картель)

Впровадження інноваційних педагогічних технологій в практику роботи дошкільного навчального закладу – справа клопітка і потребує великих зусиль всього педагогічного колективу. Методом переконання, методом моніторингу, тобто відстеженням позитивних результатів справ сучасної педагогічної технології, доносимо до свідомості кожного члену педагогічного колективу думку про необхідність застосування новітніх методів роботи. По мірі можливості створюємо систему управлінської підтримки адміністрацією дошкільного навчального закладу тих творчих педагогів, які не бояться взятися за нове, невідоме і освоюють інноваційні педагогічні технології.

Це грошове преміювання, оголошення подяки з занесенням до трудової книги, нагородження грамотами управління освіті та міської адміністрації.

Багато уваги в закладі приділялось зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази. Так, за минулий рік, за 2020-2021 рр., всі групові приміщення та харчоблок мають в міжсезоння гарячу воду від електроводонагрівачів, яких нараховується в закладі 9.

За 2020-2021 рр. в закладі:

- Придбано за бюджетні кошти: тени для бойлера – 335 грн., каналізаційні труби – 450 грн., 3 столи, 24 стільця – 14400 грн., медикаменти – 500 грн., ноутбук – 6200 грн., холодильна вітрина – 22000 грн., жарочна шафа – 21400 грн., механічна вентиляція – 14500 грн., підключення жарочної шафи – 900 грн.

- замінено: вікна в груповій кімнаті групи раннього віку «Зернятка» - 28752 грн., огорожа – 48336 грн.

- Виконано: капітальний ремонт комори для сипучих продуктів за межами приміщення закладу..

В дошкільному закладі працюють 20 педагогічних працівника. З них мають вищу освіту – 15, середню спеціальну – 5.

З 20 педагогічних працівників: 3 - мають вищу категорію

7 – першу категорію

3 – другу категорію

7 – спеціаліст

Під час розстановки вихователів обов’язково враховується: педагогічний стаж, освіта, володіння колективом дітей, вміння працювати з батьками. Для молодих вихователів призначали наставників з більш досвідчених, знаючих, які мають досвід роботи з батьками, дітьми, мають свої публікації в журналах, розробки занять, впроваджують в практику роботи інноваційні технології.

Педагогічні кадри закладу постійно підвищують кваліфікацію при СОІППО, через участь у методичних об’єднаннях, семінарах, нарадах, семінарах-практикумах, перегляду відкритих занять, конференціях з питань обміну передовим педагогічним досвідом, самоосвіту, новинки методичної літератури, сучасні посібники.

В 2020-2021 році пройшли курси підвищення кваліфікації вихователі О. Осипенко, К.Пасічна, Н.Пилипенко, керівник музичний Т.Василенко. Підтвердили кваліфікаційну категорію вихователі К.Пасічна, Т.Василенко. Підвищили кваліфікаційну категорію вихователь О.Осипенко.

Харчування дітей – дуже важливе питання, якому постійно приділяється велика увага. За харчування дітей в закладі відповідає: завідуюча, комірник, старша сестра медична, кухарі. Харчові продукти в заклад приймаються комірником тільки при наявності всіх необхідних документів. Закладку продуктів харчування на харчоблоці контролює старша сестра медична Н.Свербейкина. На харчоблоці ведеться журнал здоров’я, журнал бракеражу готової продукції. Медпрацівником постійно контролюється належний санітарний стан харчоблоку, комори.

Питання харчування розглядається щомісяця на нарадах при завідуючій та виноситься рішення щодо поліпшення харчування. Видається наказ, в якому порівнюються виконання норм харчування у порівнянні з минулим роком.

Проводиться робота з батьками щодо своєчасної оплати за харчування дітей в закладі, що також впливає на харчування дітей, робота щодо корекції харчового раціону дітей та надання дітям свіжих овочів та фруктів вдома. Вихователі проводять роз’яснювальну роботу з дітьми щодо дотримання особистої гігієни та розуміння дітьми навіщо це потрібно.

Не менш важливе питання – медичне обслуговування дітей. Діти приймаються до дошкільного закладу з 2-х років з направленням та медичним обстеженням, яке вони пройшли в дитячій поліклініці.

В березні місяці дітей перевірив дитячий психіатр. В умовах карантину у дітей перевіряється температура з занесенням до журналу, опитуються батьки про стан здоров’я дітей вдома. Якщо у дітей температура 37,2 – до закладу їх не приймали. А якщо дитина захворіла впродовж дня – вона ізолюється до ізолятора і викликаються батьки. Вихователі проводять роботу з батьками щодо своєчасного повідомлення про хворобу дитини.

Всі педпрацівники проходять медичний огляд 2 рази на рік з 1 по 10 число і допускаються до роботи з дітьми при наявності допуску в медичній книжці. В кожній групі ведеться журнал здоров’я, де працівники роблять відмітку про стан здоров’я.

Головне в роботі вихователя – збереження життя і здоров’я дітей. Тому дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм є невід’ємною складовою в роботі вихователя. З педпрацівниками проводяться інструктажі на початок навчального року, на новорічні свята, на оздоровчий період. Також проводяться позапланові та цільові інструктажі, обов’язково з підписом кожного працівника. Видаються накази: «Про виконання інструкцій з охорони життя і здоров’я дітей», «Про призначення відповідальних з організації роботи з безпеки життєдіяльності», «Про попередження нещасних випадків», з якими ознайомлюються педагогічні працівники під підпис. Всі працівники мають інструкції з техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці та дотримуються їх в своїй роботі.

За санітарно-гігієнічне навчання, санпросвітницьку роботу відповідає старша сестра медична. Вона контролює санітарний стан всього приміщення, проводить санпросвітницьку роботу з персоналом закладу, з батьками, з дітьми старшого дошкільного віку щодо дотримання особистої гігієни, профілактики грипу, отруєнь грибами, інфекційних захворювань, невживання шкідливих продуктів харчування, корекції харчового раціону дітей вдома, щеплень, а також проводить роз’яснювальну роботу серед працівників закладу щодо необхідності вакцинації проти коронавірусу.

Цю роботу медпрацівник проводить індивідуально та невеликими групами батьків на подвір’ї закладу в умовах карантину.

За пожежний стан в закладі відповідає завгосп Н. Денисюк В закладі оформлено куточок «Пожежна безпека», де знаходиться інформація,яка постійно поновлюється, а також правила користування вогнегасником. На кожному поверсі є схема евакуації дітей під час пожежі та по 3 пожежних гідранти. Біля телефону є інформація про адресу, номер телефону нашого закладу, телефон пожежної частини, сигнальна кнопка на випадок НС, біля вхідних дверей – інформація про найближчий пожежний гідрант та освітлення. Всі працівники дотримуються правил пожежної безпеки і знають, що головне – це евакуація дітей і відведення їх у безпечне місце.

В нашому закладі є діти, батьки яких є учасниками АТО. Ці діти користуються пільгами – безкоштовне харчування в закладі, а подарунки на Новий рік отримали всі діти закладу безкоштовно. Плата за харчування дітей з малозабезпеченої сім’ї залежить від довідок, які сім’я надає в комісію для вирішення цього питання. Плата за харчування дітей з малозабезпеченої сім’ї може мати різний відсоток.

В закладі проводяться різноманітні розваги, свята. На святах та розвагах музичні керівники використовували інноваційні методики, що надавали святам новизну. Деякі свята закінчуються тим, що діти отримують подарунки. Так, свято «Чарівниця Осінь» роздає дітям свої дари (фрукти). На свято св.Миколая діти отримують бажані подарунки. Новорічні та різдвяні свята закінчуються тим, що Дід Мороз роздає солодощі дітям. Свято мам закінчується тим, що діти дарують подарунки своїм мамам. День захисту дітей проводився 1-го червня і діти всіх вікових груп брали участь у розважальній програмі. В повсякденному житті, на прогулянках, на заняттях, під час ігор вихователі заохочують не тільки кращих дітей, але й відмічають тих, хто не досяг мети, не виконав завдання або якесь доручення. Тому що підтримка й лагідне слово вихователя добре діє на психіку дитини, дає можливість повірити в свої сили і обов’язково наступного разу виконати завдання чи досягти мети.

Педагогічні працівники мають головний матеріальний стимул – до Дня вчителя вони отримали грошову винагороду. Крім того, за активну участь в міському семінарі, міських виставках, майстер-класах,конкурсах на кращі дидактичні ігри та посібники їх нагороджено грамотами, дипломами, оголошено подяки з занесенням до трудових книжок. Більшість педагогічних працівників дуже артистично виконують ролі казкових героїв та персонажів на святах та розвагах, залучаючи до цього дітей старшого дошкільного віку.

В дошкільному закладі за минулий рік серйозних травм серед дітей не зафіксовано. Постійно проводиться робота з вихователями, з батьками щодо профілактики дитячого травматизму, роз’яснювальна робота з дітьми щодо збереження свого життя і здоров’я. Проводяться інструктажі під підпис, видаються накази: «Про охорону життя і здоров’я дітей», «Про організацію безпеки життєдіяльності», «Про створення належних умов для проведення прогулянок на території закладу». Працівники ознайомлюються з наказами під підпис, і створюють належні безпечні умови для життя дітей.

В закладі функціонує 10 вікових груп. В кожній групі є батьківський комітет, який обирається на групових батьківських зборах. На зборах вирішуються питання про придбання костюмів на свята, розваги та солодких подарунків для дітей. Батьківський комітет закладу складається з 1-го представника батьківського комітету кожної групи.

Завдяки роботі батьківського комітету було замінено частину огорожі закладу.

Річний звіт діяльності закладу за 2022/2023н.р

Річний звіт керівника за 2022/2023н.р.

Кiлькiсть переглядiв: 856

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.