Усунення мовленнєвих вад – запорука успішного навчання в школі

Вступ до школи є важливим етапом у житті кожної дитини. Перед нею відкривається невідомий світ - цікавий, загадковий, непростий, який із собою несе радість і хвилювання, перші кроки шляхом життя.

Сучасна освіта має забезпечити комфортний вступ кожної дитини з дошкільного дитинства у світ навчання. При цьому навчання розуміється не тільки як формування у дитини знань умінь і навичок, а як основа всебічно розвиненої особистості дитини. У початковій школі дитина вперше стає суб'єктом соціальної діяльності, коли слід виконувати не тільки те, що хочеться, а й те, що треба, чого вимагає вчитель.

Тому в ході підготовки дитини до школи важливе наступництво в роботі початкової школи та дитячого садка. Починаючи із праць відомого вченого Я. Коменського, наступництво розглядалось як один із основних принципів розвитку освіти. Проблема наступництва дитячого садка і школи завжди займала значне місце в історії педагогічного процесу.

Довгий час взаємозв'язок між дошкільною і шкільною ланками освіти залишався декларативним, хоча, на думку вчених і практиків, саме цей віковий період найважливіший для загального розвитку, формування особистих рис, необхідних протягом усього наступного життя, і є фундаментом для надбання соціальних знань, умінь і навичок.

Проблемою підготовки дітей до шкільного навчання були стурбовані всі: батьки, дошкільні працівники, учителі, органи управління освітою, і кожен посвоєму намагався вирішити цю проблему.

Неузгодженість у змісті, методах керівництва і формах організації педагогічного процесу часто призводили до того, що в першому класі не реалізовувався набутий дітьми в дитячому садку досвід, відбувалося зниження пізнавального інтересу першокласників, ускладнювалась їхня адаптація до умов школи, а для дітей з мовленнєвими вадами все назване проходило ще складніше.

Розв'язання таких суперечностей можливе за умови наступності в роботі дошкільної та шкільної ланок. Початкова школа має забезпечити максимальнокомфортний перехід дітей від моделі виховання, освіти та розвитку до навчальної шкільноїмоделі. На цьому етапі важливе не стільки наступництво знань, умінь і навичок, скільки наступництво методів і прийомів у роботі з дітьми.

Головною метоюєплавний перехід від дитячого садка до школи, послідовна заміна різноманітних форм роботи.Наприкінці дошкільного віку діти повинні мати організаційну сформованість, навчальну мотивацію - і все це відбувається в ігровій діяльності. Граючись - вчимося.

Відомо, яку величезну роль в інтелектуальному розвитку дитини відіграє її мовлення і наскільки відхилення від його норми можуть негативно позначатися на її подальшому житті.

На превеликий жаль, щорічне вересневе обстеження мовленнєвого розвитку дошкільників показує тенденцію до збільшення кількості дітей-логопатів. Зростає відсоток комплексної патології, що відображається на фонематичних процесах, лексико-граматичній будові, зв'язному мовленні, тобто структурах, якість яких зумовлює успішність навчання і розвиток дитини. І чим вищі вимоги державних стандартів початкової освіти, тим важче дітям із мовленнєвими вадами адаптуватись до умов шкільного навчання.

Більшість вищеназваних проблем із переходом від однієї ланки до іншої успішно реалізовуються у нових типах освітньо-виховних закладів - НВК, де реалізовуються програми дошкільної та початкової освіти, поєднуються в єдиний педагогічний процес виховання, навчання і корекційно-відновлювальна робота.

Наш педагогічний колектив, реалізовуючи проблему наступності, створив єдиний соціально-педагогічний простір для успішного творчого розвитку дошкільника та впровадження у практику активного набуття кожною дитиною особистого досвіду участі у громадському житті.

Головною метою ДНЗ є єдність і наступництво у системі роботи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку, поліпшення їхніх мовленнєвих функцій, створення умов для повноцінного розвитку вихованців.

Основна умова комплексної корекції дітей із вадами мови- створення такого навчально-виховного середовища, в якому діти планомірно переходять від дошкільного навчання до шкільної освіти і мають можливість покращити свій мовленнєвий розвиток. У НВК працюють дві логопедичні групи де проводиться корекційно-відновлювальна робота з дошкільниками та молодшими школярами, що мають фонетико-фонематичні вади мовлення. Ці дефекти спричинені функціональною незрілістю мовно-рухового аналізатора і недостатнім слуховим контролем власного мовлення, а також анатомо­фізіологічними дефектами мовленнєвого апарату. При таких дефектах спостерігають неправильну вимову звуків рідної мови, порушення просодичної сторони мовлення, голосу, порушення мовленнєвого дихання. Зазвичай ці порушення супроводжуються відхиленнями у формуванні фонематичних функцій (фонематичного сприймання, уявлень, фонематичного налізу).

Схема корекційно-педагогічної роботи:

1. Підготовка артикуляційного апарату до формування артикуляційних укладів; корекцій дихання і голосу, розвиток артикуляційних рухів і певних якісних особливостей цих рухів (сили, точності, координованості, синхронності), розвиток кінестетичних відчуттів.

2. Корекція дефектів звуковимови (постановка звуків, їхня автоматизація).

3. Корекція фонематичного розвитку:

4. Формування сенсорного і перцептивного рівнів сприймання (якщо вони є порушеними);

5. Формування звукових образів слів;

6. Розвиток фонематичного аналізу.

Корекційні заняття проводяться вчителями-логопедами відповідно до навчального плану і програми вікової групи чи класу. Вся робота планується та проводиться у тісній співпраці вчителя-логопеда з вихователями, вчителями, практичним психологом. Тому вже традиційним стало проведення мною консультацій та надання порад педагогам щодо роботи з дітьми, які мають порушення мови.

Корекційно-відновлювальний процес не може обійтись без допомоги батьків. Намагаюсь працювати з кожною сім'єю окремо, що позитивно впливає на безболісну адаптацію дітей від дошкільного до молодшого шкільного віку.

Вважаю, що співпраця батьків та вчителя-логопеда - це одне з базових завдань дошкільного та шкільного компоненту.Успішному вирішенню цього завдання допомагає створений мною консультаційний клуб "Домашній логопед". В рамках роботи клубу проводжу найрізноманітніші заходи з батьками: анкетування, індивідуальні консультації, виступи на батьківських зборах, бесіди-заняття, відкриті заняття, практикуми з питань логопедичної корекції. Такі форми роботи дають змогу знайти шляхи взаєморозуміння та взаємопідтримки, допомагають виробленню однакових поглядів на корекційно-відновлювальний процес, що в свою чергу робить безболісним адаптаційний перехід дошкільників до шкільного навчання.

Отже, наступництво у корекційно-відновлювальному процесі є основною умовою переходу дитини від дошкільного навчального закладу до початкової школи, забезпечує неперервність освітнього простору дошкільників і молодших школярів.

Кiлькiсть переглядiв: 1587

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.