На сучасному етапі розвитку освіти першочергового значення набуває проблема розвитку творчого потенціалу педагогів; запровадження інноваційних технологій навчання та виховання; вдосконалення змісту загальної освіти; виявлення, вивчення, узагальнення, схвалення й поширення передового педагогічного досвіду; створення в педагогічних колективах сприятливого соціально-психологічного мікроклімату, атмосфери творчості та відповідальності.

На досягненнях психолого-педагогічної науки й передового педагогічного досвіду базується науково-методична робота (цілісна система діяльності педагогів), що забезпечує зростання рівня кваліфікації, майстерності учителя, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу навчального закладу, поліпшення якості освіти.

Створення чіткої, керованої, гнучкої системи виявлення, узагальнення, схвалення, поширення передового педагогічного досвіду є одним з пріоритетів змісту методичної роботи.

Що ж потрібно для того, щоб вивчення та узагальнення досвіду дало результат роботи педагога та стимулювало його до пошуку і творчості? По-перше, потрібно створити в педагогічному колективі творчий настрій, здоровий морально-психологічний клімат, сприятливі умови праці. По-друге, для організації творчої діяльності необхідна відповідна теоретична й практична підготовка вихователів, озброєння їх методикою творчих пошуків. По-третє, важливо вибрати суспільно значущу для дошкільного закладу й посильні для педагогів теми та здійснити раціональний розподіл і кооперацію праці. По-четверте, слід забезпечити вільний час педагогам шляхом організації їхньої праці та звільнення від невластивих їм функцій. По-п'яте, має існувати система стимулювання педагогічної творчості кожного вчителя й педагогічного колективу.

Досвід конкретного вихователя як педагогічна модель заслуговує на пильну увагу з боку вихователя-методиста закладу.

Тому, виявлення, вивчення, узагальнення, схвалення, поширення передового педагогічного досвіду має бути систематичним, послідовним і цілісним.


На цій сторінці до Вашої уваги картотека педагогічного досвіду, методичних та педагогічних доробок педагогів ЗДО №10 «Незабудка»:Тема методичної розробки: "Кольорові числа" - ключ до засвоєння дошкільниками математичних понять" (практичні аспекти використання педагогічної технології Кюїзенера для формування математичної та сенсорно-пізнавальної компетенцій)

/Files/images/metodforum/prezentumo_vlasniy_dosvd/титулка.FR12.jpg

Автор досвіду: вихователь Пасічна К.О.

Провідна педагогічна ідея: методична розробка розкриває творчий підхід педагога до реалізації завдань освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» та її авторське бачення використання інноваційної технології для організації роботи з формування логічних умінь як необхідного засобу освоєння дошкільнятами навколишньої дійсності, засвоєння матеріалу в будь-якій галузі знань, в тому числі і математиці. Матеріали розробки розкривають алгоритм діяльності вихователя з організації та проведення дидактичних ігор та вправ з використанням кольорових паличок Кюїзенера. Наведено структуру, означені вимоги та рекомендації з окресленої проблеми, подано авторські розробки дидактичних ігор, ігрових вправ та міні-занять.

Використання методичної розробки допоможе педагогам дошкільних навчальних закладів та батькам познайомитися з цікавим розвивальним матеріалом, який відповідає психологічним можливостям і інтересам дитини, тим самим допоможе організувати навчання дошкільників без перенавантаження; підтримає активний пізнавальний інтерес до логіко-математичних завдань, забезпечить умови для самостійного прийняття рішень, власних пошуків і відкриттів, дозволить дітям оволодіти числом, його властивостями, найпростішими обчисленнями та вимірюванням. Використання паличок Кюїзенера в освітньому процесі сприятиме вирішенню навчальних, розвивальних та виховних завдань.

Рік узагальнення: 2016 рік.

Досвід узагальнено автором.


Тема досвіду: "Використання коректурних таблиць в освітньо-виховному процесі дітей дошкільного віку"

/Files/images/metodforum/prezentumo_vlasniy_dosvd/Screenshot_1.png

Автор досвіду: вихователь Морозова О.С.

Провідна педагогічна ідея: дана методична розробка спрямована на стимулювання пізнавальної активності та любознавства дітей, розширення й систематизації уявлень про дов­кілля. Використання її дасть змогу педа­гогам і батькам здійснювати ефективну цілеспрямовану роботу з інте­лектуально-мовленнєвого розвитку дітей, спираючись на їхню при­родну зацікавленість, пізнавальні та ігрові мотиви. Рекомендована для вихователів дошкільних закладів, батьків, які націлені на гармонійний та повноцінний розвиток розуму й мовлення дітей, формування в них цілісної картини світу.

Рік узагальнення: 2018 рік.

Досвід узагальнено автором.


Тема досвіду: «Використання технології «зендудлінгу» для розвитку дрібної моторики руки дитини»

/Files/images/metodforum/prezentumo_vlasniy_dosvd/Screenshot_2.png

Автор досвіду: вихователь Забловська І.В.

Провідна педагогічна ідея: дана робота спрямована на розвиток дрібної моторики пальців рук, підготовку руки дитини до письма. Використання її дасть змогу педагогам і батькам розвинути зібраність, концентрацію, покращити зорову координацію і дрібну моторику, а також розвинути творчі здібності та креативність. Рекомендовано для вихователів дошкільних закладів, батьків, які націлені на гармонійний та повноцінний розвиток дитини.

Рік узагальнення: 2019 рік.

Досвід узагальнено автором.

Кiлькiсть переглядiв: 12699

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.