На сучасному етапі розвитку освіти першочергового значення набуває проблема розвитку творчого потенціалу педагогів; запровадження інноваційних технологій навчання та виховання; вдосконалення змісту загальної освіти; виявлення, вивчення, узагальнення, схвалення й поширення передового педагогічного досвіду; створення в педагогічних колективах сприятливого соціально-психологічного мікроклімату, атмосфери творчості та відповідальності.

На досягненнях психолого-педагогічної науки й передового педагогічного досвіду базується науково-методична робота (цілісна система діяльності педагогів), що забезпечує зростання рівня кваліфікації, майстерності учителя, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу навчального закладу, поліпшення якості освіти.

Створення чіткої, керованої, гнучкої системи виявлення, узагальнення, схвалення, поширення передового педагогічного досвіду є одним з пріоритетів змісту методичної роботи.

Що ж потрібно для того, щоб вивчення та узагальнення досвіду дало результат роботи педагога та стимулювало його до пошуку і творчості? По-перше, потрібно створити в педагогічному колективі творчий настрій, здоровий морально-психологічний клімат, сприятливі умови праці. По-друге, для організації творчої діяльності необхідна відповідна теоретична й практична підготовка вихователів, озброєння їх методикою творчих пошуків. По-третє, важливо вибрати суспільно значущу для дошкільного закладу й посильні для педагогів теми та здійснити раціональний розподіл і кооперацію праці. По-четверте, слід забезпечити вільний час педагогам шляхом організації їхньої праці та звільнення від невластивих їм функцій. По-п'яте, має існувати система стимулювання педагогічної творчості кожного вчителя й педагогічного колективу.

Досвід конкретного вихователя як педагогічна модель заслуговує на пильну увагу з боку вихователя-методиста закладу.

Тому, виявлення, вивчення, узагальнення, схвалення, поширення передового педагогічного досвіду має бути систематичним, послідовним і цілісним.


На цій сторінці до Вашої уваги картотека педагогічного досвіду, методичних та педагогічних доробок педагогів ДНЗ №10 «Незабудка»:

Тема досвіду: «Формування сенсорно-пізнавальної та математичної компетенцій дошкільників засобами педагогічної технології Д’єнеша»

/Files/images/ppd/формування сенсорно.jpg

Автор досвіду: вихователь Козловська В.В.

Вид досвіду: раціоналізаторський з елементами інноваційності та творчості.

Провідна педагогічна ідея: узагальнені матеріали досвіду вихователя Шосткинського дошкільного навчального закладу № 10 «Незабудка» Козловської Віри Володимирівни розкривають творчий підхід педагога та її авторське бачення використання педагогічної технології Д’єнеша для організації роботи по формуванню логічних умінь - як необхідного засобу освоєння дошкільнятами навколишньої дійсності, засвоєння матеріалу в будь-якій галузі знань, в тому числі і математиці.

Представлений досвід розкриває алгоритм діяльності вихователя з використання логічних блоків Д'єнеша та «карток - властивостей» Семадені. Використання цих методик дає змогу знайомити дітей з геометричними фігурами, формою предметів, розміром у цікавій ігровій формі, сприяє розвитку мисленнєвих умінь: порівняння, аналізу, класифікації, узагальнення, кодування і декодування інформації; засвоєнню елементарних навичок алгоритмічної культури мислення; розвитку пізнавальних процесів: сприйняття, пам'яті, уваги, уяви, творчих здібностей та креативності, що є підґрунтям для формування сенсорно-пізнавальної та математичної компетенцій дитини.

Рік узагальнення: 2015 рік

Досвід узагальнено автором.

"Формування сенсорно-пізнавальної та математичної компетенцій"


Тема методичної розробки: «Розвиток інтелектуального потенціалу дошкільника засобами ейдетики» (практичні аспекти використання ейдетичних прийомів для формування пізнавальної активності)

/Files/images/ppd/ейдетика.jpg

Автор досвіду: вихователь Козловська В.В.

Вид досвіду: раціоналізаторський з елементами новизни, яка полягає в доповненні практичних рекомендацій з використання прийомів ейдетики для розвитку інтелектуальних здібностей дітей дошкільного віку.

Провідна педагогічна ідея: методична розробка показує авторське бачення педагога з використання ейдетичних прийомів для розвитку інтелекту дитини-дошкільника, що поліпшує результативність освітньо-виховного процесу. Зазначені прийоми є прийнятними для роботи з дітьми протягом всього дошкільного дитинства, зорієнтовані на індивідуальний підхід до малюка та забезпечують реалізацію освітніх завдань відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти.

В матеріалах розробки розкрито систему роботи вихователя, в якій активно використовуються образи та образні ситуації, що відкриває нові можливості для розвитку пам’яті, творчого мислення, уяви дитини. Наведено структуру, означені вимоги та рекомендації з окресленої проблеми, подано авторські розробки ейдетичних ігор.

Добірка практичних матеріалів допоможе педагогам дитячих садків та батькам підвести вихованців до пізнання навколишнього світу за допомогою різних аналізаторів: зорових, слухових, дотикових, рухових та сформувати у них асоціативно-образне мислення. Виконання різноманітних ейдетичних завдань сприятиме накопиченню образних, справді необхідних уявлень дітей для становлення їх логічного мислення; розвитку уміння фантазувати не лише за допомогою зорових уявлень, а й відчуттів – тактильних, нюхових, смакових; сприятиме навчанню дошкільників доводити свою думку, пояснювати, розмірковувати.

Рік узагальнення: 2015 рік

Досвід узагальнено автором.

Завантажити матеріал

Тема методичної розробки: «Введення дошкільника в логіко-математичний світ засобами розвивальної гри» (практичні аспекти використання педагогічної технології Д’єнеша для формування математичної та сенсорно-пізнавальної компетенцій)

/Files/images/ppd/введ..jpg

Автор досвіду: вихователь Козловська В.В.

Вид досвіду: новаторський з елементами інноваційності.

Провідна педагогічна ідея: методична розробка розкриває творчий підхід педагога до реалізації завдань освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» та її авторське бачення використання інноваційних технологій для організації роботи по формуванню логічних умінь - як необхідного засобу освоєння дошкільнятами навколишньої дійсності, засвоєння матеріалу в будь-якій галузі знань, в тому числі і математиці.

Матеріали розробки розкривають алгоритм діяльності вихователя з організації та проведення розвивальних ігор та дидактичних вправ з використанням логічних блоків Д'єнеша та «карток-властивостей» Семадені. Наведено структуру, означені вимоги та рекомендації з окресленої проблеми, подано авторські розробки розвивальних ігор.

Використання проблемно-ігрових методів допоможе вихователям в цікавій нетрадиційній формі ознайомити дітей з геометричними фігурами, формою предметів, розміром, що сприятиме розвитку їх мисленнєвих умінь: порівняння, аналізу, класифікації, узагальнення, кодування і декодування інформації; засвоєнню елементарних навичок алгоритмічної культури мислення та формуватиме пізнавальні процеси: сприйняття, пам'ять, увагу, уяву, творчі здібності та креативність.

Рік узагальнення: 2014 рік

Досвід узагальнено автором.


Тема методичної розробки: "Кольорові числа" - ключ до засвоєння дошкільниками математичних понять" (практичні аспекти використання педагогічної технології Кюїзенера для формування математичної та сенсорно-пізнавальної компетенцій)

/Files/images/metodforum/prezentumo_vlasniy_dosvd/титулка.FR12.jpg

Автор досвіду: вихователь Пасічна К.О.

Провідна педагогічна ідея: методична розробка розкриває творчий підхід педагога до реалізації завдань освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» та її авторське бачення використання інноваційної технології для організації роботи з формування логічних умінь як необхідного засобу освоєння дошкільнятами навколишньої дійсності, засвоєння матеріалу в будь-якій галузі знань, в тому числі і математиці. Матеріали розробки розкривають алгоритм діяльності вихователя з організації та проведення дидактичних ігор та вправ з використанням кольорових паличок Кюїзенера. Наведено структуру, означені вимоги та рекомендації з окресленої проблеми, подано авторські розробки дидактичних ігор, ігрових вправ та міні-занять.

Використання методичної розробки допоможе педагогам дошкільних навчальних закладів та батькам познайомитися з цікавим розвивальним матеріалом, який відповідає психологічним можливостям і інтересам дитини, тим самим допоможе організувати навчання дошкільників без перенавантаження; підтримає активний пізнавальний інтерес до логіко-математичних завдань, забезпечить умови для самостійного прийняття рішень, власних пошуків і відкриттів, дозволить дітям оволодіти числом, його властивостями, найпростішими обчисленнями та вимірюванням. Використання паличок Кюїзенера в освітньому процесі сприятиме вирішенню навчальних, розвивальних та виховних завдань.

Рік узагальнення: 2016 рік.

Досвід узагальнено автором.


Тема досвіду: "Використання коректурних таблиць в освітньо-виховному процесі дітей дошкільного віку"

/Files/images/metodforum/prezentumo_vlasniy_dosvd/Screenshot_1.png

Автор досвіду: вихователь Морозова О.С.

Провідна педагогічна ідея: дана методична розробка спрямована на стимулювання пізнавальної активності та любознавства дітей, розширення й систематизації уявлень про дов­кілля. Використання її дасть змогу педа­гогам і батькам здійснювати ефективну цілеспрямовану роботу з інте­лектуально-мовленнєвого розвитку дітей, спираючись на їхню при­родну зацікавленість, пізнавальні та ігрові мотиви. Рекомендована для вихователів дошкільних закладів, батьків, які націлені на гармонійний та повноцінний розвиток розуму й мовлення дітей, формування в них цілісної картини світу.

Рік узагальнення: 2018 рік.

Досвід узагальнено автором.


Тема досвіду: «Використання технології «зендудлінгу» для розвитку дрібної моторики руки дитини»

/Files/images/metodforum/prezentumo_vlasniy_dosvd/Screenshot_2.png

Автор досвіду: вихователь Забловська І.В.

Провідна педагогічна ідея: дана робота спрямована на розвиток дрібної моторики пальців рук, підготовку руки дитини до письма. Використання її дасть змогу педагогам і батькам розвинути зібраність, концентрацію, покращити зорову координацію і дрібну моторику, а також розвинути творчі здібності та креативність. Рекомендовано для вихователів дошкільних закладів, батьків, які націлені на гармонійний та повноцінний розвиток дитини.

Рік узагальнення: 2019 рік.

Досвід узагальнено автором.

Кiлькiсть переглядiв: 9953

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.