План проведення семінару-практикуму:

«Міні-музей одного предмета»

МЕТА: систематизувати знання педагогів про організацію та створення міні-музею як особливого розвивального простору, що створюється для цілісного пізнання дітьми певного предмета побутового призначення; сприяти змістовності планування пізнавальної та художньо-творчої діяльності при ознайомленні дітей з експонатами міні-музею; стимулювати педагогів до поповнення специфічного пізнавального середовища та збагачення його міні-музеями.

КАТЕГОРІЯ СЛУХАЧІВ СЕМІНАРУ: всі педагоги закладу.

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ: 05 листопада 2014 року, 15 січня 2015 року.

КЕРІВНИК СЕМІНАРУ: вихователь-методист Мостепанюк В.М.

ПОПЕРЕДНЯ РОБОТА: опрацювання педагогами методичної літератури та періодики з зазначеної проблеми.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ: підготувати презентацію міні-музеїв з розвивального середовища своєї групи.

Заняття 1 (теоретичне)

РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ:

1. Значення міні-музею для всебічного розвитку дошкільників. Як організувати експозицію музею одного предмета? (вступне слово, керівник семінару Мостепанюк В.М.)

2. Прийоми організації самостійної пізнавальної діяльності дошкільників у міні-музеї. Інтеграція пізнавальної та художньо-творчої діяльності в процесі ознайомлення з предметами побуту (вихователь Васильковська В.Ф.).

3. Міні-музей як складова проектної діяльності (вихователь Козловська В.В.).

4. Методи і прийоми формування уявлень про предмети в контексті роботи в міні-музеї (вихователь Морозова О.С.).

Заняття 2 (практичне)

РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ:

1. Презентація міні-музеїв з розвивального середовища своєї групи всіма слухачами семінару.

2. Презентація витягу з календарного планування по організації роботи педагога в міні-музеї.

Були представлені наступні міні-музеї:

 • Музей української ляльки-мотанки (вчитель-логопед Фетисенко І.В.).
 • Музей гудзика (вихователь Морозова О.С.).
 • Музей ложки (вихователь Демирчан Л.О.).
 • Музей кришки (вихователь Пилипенко Н.В.).
 • Музей ялинкової іграшки (вихователі Козловська В.В., Забловська І.В., Царенко М.П.).
 • Музей намиста (вихователі Дмитрієва О.І., Бухановська Т.В., Осипенко О.В.).
 • Музей української хустки (вихователі Коперсако О.І., Заярна О.П.).
 • Музей тканини (вихователь Пасічна К.О.).
 • Музей українського рушника (вихователі Ушакова Н.М., Матвієнко Н.В.).
 • Музей годинника (вихователі Васильковська В.Ф., Данченко С.І.).
 • Музей тварин (вихователь Науменко О.В.)

Методичні рекомендації до семінару:

Метою створення міні-музею одного предмета в груповому приміщенні є організація специфічного пізнавального середовища для різнобічної демонстрації предмета, відображення його істотних характеристик, взаємозв'язків із іншими об'єктами навколишнього середовища; залучення дітей до самостійного пізнання цього пред­мета; стимулювання пізнавальної активності дошкільників.

Створення міні-музеїв одного предмета та інтеграція пізнаваль­ної і художньої діяльності дає змогу значно урізноманітнювати освітній процес. Знання дітей про предме­ти побуту набувають системного характеру; діти активно демонструють навички культурної поведінки у предметному середовищі; висловлю­ють емоційно-ціннісне ставлення до предмета; володіють вміннями, необхідними для дослідно-експериментальної діяльності; висловлюють оригінальні ідеї щодо творчого використання предметів побуту.

Міні-музей — це:

• інтерактивне предметне середовище— діти мають змогу самостійно ознайомлюватися з експонатами, які їх заціка­вили, — роздивлятися, брати в руки, маніпулювати ними, обстежувати, проводити досліди, гратися тощо; у кожному міні-музеї містяться набори дидактичних ігор з теми;

• мовленнєве середовище— у дітей завжди виникають запи­тання, на які їм хочеться отримати відповідь;

• емоційно-ціннісне середовище— діяльність у музеї збага­чує дітей новими враженнями, сприяє формуванню світо­гляду;

• відкритий простір— за потреби експонати можна додава­ти чи прибирати.

Тому всім педагогам дошкільного навчального закладу засобом міні-музею рекомендуємо:

- формувати у дітей уявлення про справжні музеї

- розвивати творче мислення та фантазію

- сприяти проектно-дослідницькій діяльності

- розвивати в дітей інтерес до колекціонування предметів

- збагачувати знання про окремі предмети чи явища

- розвивати мовлення

- залучати батьків до освітнього процесу

- забезпечувати нові форми роботи з дітьми.

Під час організації освітньо-виховної роботи з дітьми в міні-музеях використовувати:

• екскурсії, які проводить вихователь чи заздалегідь підго­товлені діти;

• бесіди-п'ятихвилинки про один з експонатів;

• досліди;

• інтегровані заняття;

• ранкові зустрічі;

• дидактичні ігри;

• ігри-емпатії;

• самостійну пізнавальну діяльність тощо.

Найуживанішими методами опосередкованого ознайомлення дітей із предметним довкіллям є:

• читання художніх творів;

• бесіди з використанням українського фольклору;

• заучування віршів, пісень;

• розігрування монологів та діалогів під час гри-емпатії;

• театралізована діяльність.

Під час художньо-творчої діяльності, спрямованої на ознайом­лення з тим чи тим предметом, дітей необхідно вчити описувати його, добира­ти синоніми, антоніми, прикметники, дієслова, збагачуючи власний словниковий запас. Це сприяє розвитку мовлення дітей, розширює їхні моральні й естетичні уявлення, зосереджує їхню увагу на найя­скравіших враженнях.

Завдання пізнавального розвитку необхідно розв'язувати і в процесі ігрової діяльності. Зокрема, використовувати широкий спектр дидак­тичних ігор (ігор із предметами, настільно-друкованих ігор «Про­довж ряд», «Порахуй і обери цифру», «Домалюй дві однакові таріл­ки», «Знайди правильний годинник»), словесних ігор (гра-емпатія «Я —телефон», «Чия скоромовка швидша», ребуси тощо).

Всі виступи педагогів дивіться у вкладенні "Семінар "Міні-музей одного предмета".
Кiлькiсть переглядiв: 2296

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.