План семінару-практикуму на тему: «Соціальна та фінансово-економічна освіта дошкільників як складова загальнолюдської культури»

- МЕТА: підвищити рівень професійної компетентності учасників семінару з зазначеної проблеми;

- ознайомити педагогів з міжнародною програмою соціальної та фінансової освіти дітей від 3-х до 6 років «Афлатот»;

- вдосконалити фахову майстерність слухачів семінару з соціальної та фінансово-економічної освіти дошкільників як складової загальнолюдської культури та надати їм практичні знання.

КАТЕГОРІЯ СЛУХАЧІВ СЕМІНАРУ: всі педагоги закладу.

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ: 11 січня 2018 року.

КЕРІВНИК СЕМІНАРУ: вихователь-методист Фетисенко І.В.

ПОПЕРЕДНЯ РОБОТА: опрацювання педагогами методичної літератури, фахових видань («Дитячий садок. Фантазії вихователя», «Джміль», «Палітра педагога», «Зростаємо разом»), міжнародної програми соціальної та фінансової освіти дітей від 3-х до 6 років «Афлатот»та інтернет-ресурсів; проведення виставки дидактичних посібників з зазначеної проблеми; створення куточку «Афлатуна» в групі 5-го року життя «Дзвіночки»; виготовлення дидактичної ляльки «Афлатун» та його скриньки.

РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ:

Теоретична частина:

1. Знайомство педагогічного колективу закладу з міжнародною програмою соціальної та фінансової освіти дітей від 3-х до 6 років «Афлатот»(вихователь-методист Фетисенко І.В.):

1.1. Ключові елементи програми.

1.2. Розділи та модулі.

1.3. Базові заняття за програмою «Афлатот».

1.4. Структура кожного розділу програми та конспектів занять.

2. Рекомендації для педагогів з питання впровадження міжнародної програми соціальної та фінансової освіти дітей від 3-х до 6 років «Афлатот».

3. Професійна орієнтація дошкільників в умовах ЗДО (вихователь Морозова О.С.).

Практична частина

1. Брейн-ринг з педагогами «Чи знаєте ви економічні поняття?» (вихователь-методист Фетисенко І.В.).

2. Майстер-клас заняття з педагогами з використанням елементів міжнародної програми соціальної та фінансової освіти дітей від 3-х до 6 років «Афлатот» (вихователь Пилипенко Н.В.).

Теоретична частина

Система роботи з питання впровадження міжнародної програми соціальної та фінансової освіти дітей від 3-х до 6 років «Афлатот» в педагогічний процес

Якісна дошкільна освіта-надважлива вимога суспільства й держави. Одним із важливих показників якості освіти є здатність дітей орієнтуватися у реаліях життя та досягати успіху.

Економічні зміни в суспільстві обумовлюють потребу формування передумов економічної освіти в єдності з моральною освітою, опанування дітьми дошкільного віку економічних знань і практичних умінь у доступній формі.

Тож сучасний навчальний заклад має виконувати своє головне завдання-забезпечувати розвиток особистості, здатної орієнтуватися, діяти, творити в новому швидкозмінному суспільстві, адекватно викликам часу.

В усьому світі зростає увага до формування соціально активної, життєво компетентної особистості, здатної розумно розпоряджатися наявними ресурсами. Відтак актуалізується завдання соціально-економічної освіти, зокрема й фінансової, починаючи з дошкілля.

Завдання соціальної і фінансової освіти визначені у вітчизняних нормативних документах (Базовому компоненті дошкільної освіти та Програмах, рекомендованих МОН):

· формувати елементарні економічні знання у дітей від 3-х до 6-ти років;

· учити розуміти та цінувати навколишній предметний світ (як результат людської праці), помічати рукотворну красу, ставитися до неї з повагою;

· формувати ціннісне ставлення до таких якостей людини-господаря, як: бережливість, раціональність, економність, працелюбність;

· розвивати емоційну сферу, здатність розрізняти почуття інших людей, формувати позитивну самооцінку.

Однак у змісті цих документів, як зазначає науковець О.Низковська, «завдання дещо розпорошені по різних розділах, частинах, пунктах, що створює ефект дифузії й заважає цілісному сприйманню змісту, перспектив і результатів освітніх впливів на дитину».

Однією з програм, яка сприяє оволодінню дітьми навичками, які допомагають соціальній інтеграції в суспільстві, вихованню в них готовності до свідомої участі в товарно-грошових відносинах є міжнародна програма соціально-фінансової грамотності дітей від 3до 6 років «Афлатот».

В рамках інтеграції вітчизняної дошкільної освіти у світовий простір, яка передбачає активне залучення до міжнародних проектів і програм, українське дошкілля приєдналось до Міжнародної мережі програм соціально-фінансової освіти «Афлатун», з програмою яка формує у дошкільників ази соціальної та фінансової грамотності, «Афлатот». Курс її впровадження визначено відповідним наказом Міністерства освіти і науки від 22.01.2016р. №46 «Щодо упровадження основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку».

Зазначу, що рух у напрямку впровадження Програми у системі української освіти розпочався у Вінниці з ініціативи Світлани Сулімової (яка здобула кваліфікацію міжнародного майстра-тренера з програми). Так, завдяки вінницьким педагогам, Україна стала дев’яносто другою із 112 країн світу, які впроваджують дану програму.

Мета фінансової і соціальної освіти - навчити дітей критичному мисленню, правам і обов'язкам, фінансовій письменності і навикам, які допоможуть їм найбільш оптимально використовувати наявні ресурси. Соціальна освіта навчає дітей громадянським обов'язкам, необхідності розуміння соціальних проблем.

Фінансова освіта включає розвиток важливих навиків заощадження, розробки бюджету і участі у фінансових проектах.

Девіз Афлатуна: «Відрізняй правду від вимисла. Досліджуй, думай, вивчай та дій.»

«Афлатун», що в перекладі з арабської означає дослідник (людина, яка мислить, досліджує, вивчає та діє), ставить своїм завданням поступове оволодіння дітьми азами фінансової грамотності та усвідомлення соціальної відповідальності. Також це арабський еквівалент імені Платон – великий давньогрецький філософ, відомий своїми роботами в області етики, громадянства, соціальної справедливості, поваги, любові та дружби.

Міжнародна програма «Афлатун» (Нідерланди) побудована на пріоритетах і методичних ідеях Всесвітнього руху із соціальної та фінансової освіти дітей у віці 3–18 років – програмах «Афлатот» (3–6 років), «Афлатун» (7–14 років) і «Афлатін» (15–18 років), які пояснюють дітям основи бюджетування власних коштів, вчать бути ощадливими та приймати виважені рішення, сприяють соціальній адаптації дітей та формують у них навички правильного використання та економії коштів.

Програма «Афлатот» - освітня програма, яка спрямована на формування азів соціальної та фінансової грамотності у дошкільників. Вона не розглядається як комплексна програма з раннього розвитку та навчання дітей, а скоріше - як додатковий навчальний курс спрямований на формування вмінь та навичок в сфері соціальної та фінансової освіти.

Програма розширює світогляд дітей, допомагаючи залучати їх в навколишній світ, щоб безпечно діяти і бути захищеними в ньому.

За допомогою відповідних вікові заходів і вправ, діти розвивають соціальні та фінансові навички, щоб краще впоратися з проблемами, з якими вони умовно стикаються. Розроблена Програма так, щоб зацікавити дітей. У ній використовуються методи, які роблять дитину активним учасником навчального процесу.

Це - навчальний посібник, який включає історичну довідку, інформацію про концепцію та особливості Міжнародної Програми, рекомендації щодо роботи вихователям та батькам, 40 розробок конспектів занять (до усіх п’яти розділів Програми).

Емблема програми – Афлатун – помаранчева дитяча долонька, яка символізує міжнародність проекту, дружність дітей різних націй. З іншого боку – зірочка Афлатун – іскорка, вогник, що прийшов з космосу і тепер супроводжує дітей в ході навчання, допомагає дітям проникнутись ідеєю програми і краще вивчити їх права та обов’язки, навчитись правильно користуватись коштами.

Роль Афлатуна – навчити дитину спиратись на себе. Щоб стати відповідальним, активним громадянином, ініціатором змін у своєму власному житті та житті суспільства.

Дана програма складається з п'яти ключових елементів, що несуть в собі соціальні та економічні поняття розширення прав і можливостей людини, а саме:

1. Особистісне розуміння і дослідження. Дітей спонукають до самопізнання і більшої впевненості в собі, вони досліджують, усвідомлюють і оцінюють різні характеристики, які роблять їх унікальними, неповторними.

2. Права і обов'язки. Програма «Афлатот» втілює принципи Конвенції ООН про права дитини. Малята здобувають знання про свої права, спільно з дорослими ініціюють та організовують заходи, які спрямовані на реалізацію прав дитини.

3. Заощадження і витрати. Діти вчаться відповідально використовувати й накопичувати фінансові, природні та інші види ресурсів, робити заощадження і розумно витрачати.

4. Планування і бюджет. Планування та складання бюджету допомагає дітям зрозуміти, що вони самі можуть впливати на своє майбутнє, дозволяє дітям встановлювати особисті та фінансові цілі. Вони дізнаються, як робити конкретні кроки в напрямку досягнення мети, яку вони ставлять перед собою.

5. Дитяча соціальна і фінансова ініціатива. Дитину націлюють на сприйманя себе як активного учасника та члена суспільства. Соціальні та фінансові проекти є логічним продовженням різних напрямків навчання і заходів програми «Афлатот». В рамках фінансових програм діти заробляють гроші за допомогою власних ініціатив, завдяки чому вони дізнаються більше про ринок.

Кожен Ключовий Елемент важливий в рівній мірі.

Розділи та Модулі

Програма Афлатот розділена на п'ять основних розділів Це:

Розділ 1. Ти, Я і Афлатун.

Враховуючи, що цільова аудиторія програми Афлатот - діти від трьох до шести років, особлива увага звертається на:

-Формування самосвідомості;

-Вивчення власного тіла та його функцій;

-Ознайомлення з різними видами емоцій, вміння їх розуміти та виражати.

Розділ 2. Я і моя сім'я. Турбота про людей, яких ми любимо

Цей розділ присвячений висвітленню важливості взаємин в родинах дошкільнят.

Розділ 3. Я і мої друзі.

У цьому розділі йдеться про важливість дружби, про те, що друзі роблять один для одного і що отримують натомість.

Розділ 4. Я і суспільство. Живемо і працюємо разом.

Мета даного розділу закріпити у свідомості дітей поняття суспільства і сусідства, почати вивчення основних процесів продажу і покупки.

Розділ 5. Я та гроші. Витрачаємо, накопичуємо і ділимося

У цьому розділі вивчаються основні фінансові поняття, завдяки яким діти зможуть зробити перші кроки в напрямку соціальної та фінансової освіти. Розділ структурований таким чином, щоб діти мали можливість спочатку розібратися, що таке гроші, а потім усвідомити їх цінність; що означає витрачати, накопичувати і ділитися.

Ефективність програми Афлатот передбачає включення модулів з п'яти розділів. Ви можете вибирати модулі, які найбільш доречні для вашої групи або робочої програми.

Заняття за програмою Афлатот вважаються базовими і рекомендовані для проведення:

1. Коробки Афлатун. Діти самостійно виготовляють "Коробки Афлатун": Коробка для Подорожей з Афлатуном і Коробка-Скарбничка Афлатун. Протягом всього курсу ви (як ведучий) будете стимулювати дітей зберігати речі з різних категорій цінностей, щоб навчити їх дбайливо ставитися до цінних речей. Це можуть бути Монетки Афлатун, фотографії близьких людей, малюнки або поробки, створені в ході навчальної програми.

2. Прогулянка по місцевості. Діти краще вивчать навколишню місцевість, якщо добре розглянуть її. Під час прогулянки околицями можна показати дітям ринок, банки, адміністративні будівлі або інші місця, важливі для дітей.

3. Ярмарок Афлатун. Це груповий захід під вашим керівництвом (як ведучого), де діти запрошують своїх батьків і друзів прийти і купити що-небудь на Ярмарку та / або відвідати виставку їхніх творчих робіт, використовуючи Монетки Афлатун.

4. Заняття з батьками. Протягом навчального курсу є можливість залучити батьків виконувати домашні завдання (домашні заняття). Такі заняття слід проводити, щоб допомогти батькам ознайомитися з тим, що вивчають їхні діти і дізнатися більше про заняття за програмою Афлатот, які їхні діти відвідують.

Ці вказівки розроблені для вихователів, щоб сформувати фундаментальний принцип розширення прав і можливостей. Програма, створена в інтересах дітей, розроблена, щоб допомогти їм розвивати свою активну позицію, практичні навички та цінності. Цей курс допомагає дітям усвідомити, хто вони і як взаємодіяти з іншими людьми; він акцентує увагу на ролі сім'ї та сімейних цінностей; він надихає дітей вивчати свої права і обов'язки; він допомагає дітям ознайомитися з поняттями "гроші" і "можливості", використовуючи методику активної участі, відходячи від стандартних способів навчання дітей.

Початок кожного розділу має наступну структуру:

1. Номер розділу, назва

2. Мета

3. Очікувані результати

4. Тема модуля та заняття

Структура конспекту заняття. Вказівки до використання:

· Мета заняття

· Взаємодія

· Тактика навчання

· Базовий розвиток

· Підручні матеріали

· Тривалість

· Слово дня (В деяких заняттях Ви знайдете слово дня. Це найважливіше слово, на яке варто звертати увагу протягом всього заняття)

· Вступ (к-ть хв.)

· Основна частина (к-ть хв.)

· Зворотній зв'язок (к-ть хв.)

· Додаткові завдання. (Не є обов'язковими. Ви можете провести їх, якщо у вас є додатковий час для подальшого занурення у тему)

· Домашні заняття. (Це заняття, що проводяться вдома в колі сім'ї. Ви знайдете зразки листів до батьків. Можете зробити ксерокопії та роздати їх дітям, щоб вони змогли отримати інформацію про заняття. Обов'язково особисто зверніться в листі до кожного з батьків).

Рекомендації для педагогів

Перед початком кожного заняття прочитайте модуль і хід заняття.

1. Пам'ятайте про базові поняття дитячої психології. Це основа вашої взаємодії.

2. Пам'ятайте про роль розвивального середовища. Завчасно підготуйте групу та наочність, необхідну для кожного виду діяльності.

3. Будьте для дітей зразком для наслідування у мовленні, зовнішності і поведінці.

4. Сідайте з дітьми в коло якомога частіше, особливо коли читаєте казку або обговорюєте її.

5. Залучайте дітей до обговорення, ставлячи питання "як" і "чому".

6. Не засуджуйте і не критикуйте, коли дитина висловлює думку, з якою ви не погоджуєтесь.

7. Говоріть простою мовою. Наводьте приклади і показуйте картинки, реальні об'єкти і рухи, щоб пояснити певні терміни та поняття.

8. Створіть дітям безпечні умови під час будь-яких видів діяльності.

9. Якщо дітей багато, розділіть їх на маленькі підгрупи та виконуйте завдання одночасно за допомогою помічника вихователя.

10. Спонукайте дітей до зберігання поробок. Складайте їх в Коробку для Подорожей з Афлатуном.

11. Ставтеся до роздаткового матеріалу творчо і економно. Будь ласка, переробляйте, перебирайте і повторно використовуйте підручні матеріали.

12. Працюйте в команді.

13. Спілкуйтеся, смійтеся, грайтеся і виконуйте всі завдання разом з дітьми. Позиціонуйте себе як частину дитячого колективу, але в той же час як дорослого товариша і приклад для наслідування. Отримуйте задоволення!

Пам'ятайте, що діти вчаться краще, коли:

1. Вони активно навчаються, беруть активну участь в навчальному процесі.

2. Вони отримують задоволення від навчання і нових відкриттів.

3. Їм більше подобається творити, ніж отримувати готове.

4. Коли до них ставляться, як до людей, здатних думати і міркувати

Для здійснення роботи з питань соціально-економічної освіти з дітьми старшого дошкільного віку необхідно створити належну навчально-методичну та матеріально-технічну базу:

· розробити навчально-методичні посібники, дидактичні ігри адаптовані для дітей різного віку. систематизувати картотеку занять та дидактичних ігор соціально-економічного спрямування, фольклорних та авторських художніх творів про економіку, словники економічних термінів для дошкільників;

· розробити перспективне планування соціально-економічного спрямування;

· виготовити демонстраційний та роздатковий матеріал: дидактичну ляльку Афлатун, куточок «Привіт – я Афлатун!» тощо.

Для організованої педагогом самостійної ігрової та предметно-практичної діяльності дітей вихователям необхідно облаштувати відповідне розвивальне середовище, яке включає в себе: економічну ігротеку, пізнавальну зону, тематичну бібліотеку.

Економічна ігротека включає в себе:

- дидактичні ігри соціально-економічного змісту:«Покупка. Вибір», «Товар чи послуга», «Хочу та необхідно», «Заощадливий колобок», «Культура миру»,ігри-стратегії: «Великий гаманець», «Робимо покупки»;

- настільно-друковані ігри: «Кому що потрібно для роботи», «Граємо в професії»,

- сюжетно-рольові ігри: «Банк», «Міні-маркет», «Перукарня» «Будівельники», «Лікарня», «Аптека»;

- проблемні ігрові ситуації «Економіка в казках»: «Півник і двоє мишенят», «Теремок», «Муха-Цокотуха», «Троє поросят» тощо;

Укомплектувати тематичну бібліотеку.

Скласти план роботи з батьками (розробити пам’ятки, анкети для батьків, консультації. Робота клубів "Дбайливі батьки", проведення диспутів "Чи важливе економічне ви­ховання в сім'ї?", родинні свята. Участь батьків у ярмарках, виставках, благодійних акціях).

Практична частина

Брейн-ринг з педагогами «Чи знаєте ви економічні поняття?»

Вправа «Економіка»

(Учасники об’єднуються у три команди. На столі кожної з команд лежить по аркушу паперу із написаним словом «економіка» (енергозбере­ження, курс, конкуренція, комерсант, кредит, ощадність, оренда, менеджер, індексація, інфля­ція, аванс, агент, акція, операція, опт, облік, не­платоспроможність, надлишок, майно).

Педагоги повинні написати слова, які асоцію­ються зі словом «економіка» і водночас розпочи­наються на кожну літеру цього слова.)

Тепер підрахуйте набрані бали.

Вихователь-методист. Погляньте, як ба­гато характеристик цього поняття ми дібрали. Як ви думаєте, чи легко пояснювати складні економічні терміни дітям? (Відповіді педагогів.) Виконаємо завдання на тлумачення термінів та перевіримо, наскільки близькою для вас є економічна тематика.

Вправа «Що означає термін?»

(Вихователь-методист роздає педагогам аркуші, на кожному з яких написане одне з понять — «економіка», «бізнес», «бізнесмен», «гривня», «товар», «банк», «валюта», «ярма­рок», (реклама», «економність» тощо. Педагоги повинні чітко й зрозуміло пояснити усім зна­чення поняття.)

Орієнтовні відповіді педагогів:

· ЕКОНОМІКА— наука про ведення госпо­дарства.

· БІЗНЕС — діяльність, що спрямована на отримання прибутку.

· БІЗНЕСМЕН — людина, яка має свій біз­нес; підприємець.

· ГРИВНЯ — грошова одиниця України.

· ТОВАР — речі, предмета, які купують або продають.

· БАНК —установа, у якій здійснюють різ­ні грошові операції: зберігають, видають гроші, переказують їх на певні рахунки тощо.

· ВАЛЮТА — грошова одиниця будь-якої країни.

· ЯРМАРОК — місце, де можна купити і продати товар.

· РЕКЛАМА — повідомлення та відомості про товар, його якість, можливість придбання.

· ЕКОНОМНІСТЬ — раціональне використання ресурсів.

· АСОРТИМЕНТ — набір різних видів продукції на підприємстві продукції, товарів (на складі, у магазині) або пропонованих послуг.

· БАРТЕР — прямий обмін товарів і послуг на інші без використання грошей.

· ГРОШІ — універсальний і зручний засіб обміну (товар — гроші).

· ДЕФІЦИТ — нестача, брак будь-чого.

· ДОХОДИ — гроші, які отримала сім’я або окрема людина.

· ЗАРОБІТНА ПЛАТА — форма оплата праці найманих працівників, ціна роботи по виробництву товарів і послуг.

· ВИТРАТИ — кошти, вкладені в яку-небудь справу або у виробництво певного товару.

· ОПТОВА ТОРГІВЛЯ — купівля та про­даж засобів виробництва та продуктів спожи­вання великими партіями з метою їх подаль­шого використання у виробничому процесі або для продажу.

· ПОКУПЕЦЬ — людина, який купує товар.

· СПОЖИВАННЯ — використання чо­го-небудь для задоволення потреб.

· ПРОДАВЕЦЬ — людина, яка продає різ­ні товари.

· РОЗПРОДАЖ — торгівля товарами се­зонного попиту за зниженими цінами.

· ВИТРАТИ — гроші, які потрібно витрати­ти на придбання товарів.

· ЦІНА — грошове вираження вартості то­варів або послуги.

Вправа «Заморочки із бочки»

1. Назвіть дитячі мультфільми, у яких засу­джується жадібність до накопичення будь-якого багатства. («Золота антилопа», «Остів скарбів», «Пригоди Буратіно».)

2. Назвіть дитячі казки, у яких йдеться про жадібність до будь-якого багатства. («Казка про золоту рибку», «Мороз Іванович», «12 місяців», «Змій Виноградар».)

3. Що таке бартер? У яких казках використо­вується цей процес? (Бартер — це обмін то­вару на товар, казки «Іван-Царенко та Сірий вовк, «Лисичка-Сестричка».)

4. У якій казці майстерність героя-будівельника врятувала життя йому та його друзям? («Троє поросят».)

5. Хто з героїв казок був результатом поєд­нання кількох професій: двірника, мельника, пекаря. (Колосок.)

6. У якій казці вміння робити-рекламу допо­могла головному герою віддячити за доброту? («Кіт у чоботях».)

7. У якій казці реклама зіграла злий жарт з головним героєм? («Як старий корову прода­вав».)

8. У якій казці здобний виріб раціонального використання продуктів купився на лестощі? («Колобок».)

9. У якій казці умілий обмін привів до зба­гачення головного героя? («Лисичка зі скалоч­кою».)

10. Герої якої казки завдяки раціональному розподілу праці мали вигоду? («Теремок».)

11. У якій казці знання основних законів ве­дення сільського господарства допомогли отри­мати дохід? («Вершки і корінці».)

12. У яких казках уміння дівчат вести до­машнє господарство допомогло отримати дохід? («Морозко», «Крихітка-Хаврошечка», «Дідова і бабина дочка», «Царівна-жаба».)

Вихователь-методист. Наостанок про­поную вам дати волю фантазії та виявити свої творчі здібності.

Творче завдання «Колаж»

(Кожна команда отримує аркуш паперу із завданням, наприклад розкрити зміст поняття «економність».

Педагоги повинні запропонувати орієнтов­ний план роботи з дітьми, свої ідеї щодо того, які форми роботи сприятимуть реалізації мети. Команди представляють свої напрацювання. А вихователь-методист та решта команд пропонують власні ідеї.)

Список рекомендованої літератури:

до семінару-практикуму на тему: «Соціальна та фінансово-економічна освіта дошкільників як складова загальнолюдської культури»

1. Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук.кер.проекту В.О.Огнев’юк; наук.ред.: Г.В. Бєлєнька: Мін.осв.і науки України, Київ, ун-т ім. Б.Грінченка, 2016.- 304с.

2. Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» / наук.кер.проекту В.О.Огнев’юк; наук.ред.: Г.В. Бєлєнька. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2016.- 352с.

3. «Соціально-фінансова освіта дошкільників. Міжнародна програма соціальної та фінансової освіти дітей від 3 до 6 років «Афлатот».

4. Методичні рекомендації для вихователів старших груп ДНЗ «Соціально-фінансова освіта дошкільників. Міжнародна програма соціальної та фінансової освіти дітей від 3 до 6 років «Афлатот».

5. Бандура А. Економічний брейн-ринг. Заняття-гра для дітей старшого дошкільного віку / «Дитячий садок. Фантазії вихователя», №20, 2017.

Кiлькiсть переглядiв: 7584

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.