Специфіка освітньої діяльності вихователя в логопедичній групі

(консультація для вихователів)

В умовах логопедичної групи вихователю, крім загальноосвітніх заходів, передбачених масовою програмою ДНЗ, до­водиться виконувати й низку специфічних корекційних завдань, спрямованих насамперед на усунення первинного мовленнєвого дефекту та вторинних пси­хофізіологічних нашарувань. Коригування мовленнє­вого недорозвитку в дітей-логопатів здійснює вихователь на заняттях із різних розділів програми під час формування культурно-гігієнічних навичок. Водночас слід пам'ятати, що корекційно-виховний напрям занять у логопедичній групі є першочерго­вим, а загальноосвітній — другорядним.

Вихователь:

1. Проводить щоденні спостереження та контроль за якісним аспектом мовлення (правильним викорис­танням відпрацьованих граматичних форм, поставле­них звуків тощо) й за мовленнєвою активністю дітей, закріплює отримані результати.

2. У всіх видах дитячої діяльності проводить слов­никову роботу в межах загальноосвітніх і корекційних завдань.

3. Проводить додаткові заняття з розвитку мов­лення, як передбачено в зошиті взаємозв'язку вихо­вателя і вчителя-логопеда.

4. Разом з учителем-логопедом планує корекційно-розвивальну роботу; окреслює лексичний мі­німум, який мають засвоїти дошкільнята в імпресивному та експресивному мовленні; визна­чає навчально-виховні та специфічні корекційні за­вдання на тиждень; готує документи дітей до про­ходження психолого-медико-педагогічної комісії (ПМПК).

5. Здійснює опосередкований зв'язок між учи­телем-логопедом та батьками вихованців.

На всіх заняттях вихователь логопедич­ної групи приділяє значну увагу мовленнєвій роботі. Це буде відображено у використанні закличок, примовлянок, скоромовок та чистомовок, значної кіль­кості віршованих мініатюр для активізації та збага­чення словника, автоматизації та диференціації зву­ків.

Отже, вихователь здійснює навчально-виховну роботу у групі, керуючись загальноосвітньою про­грамою, за якою розвиток мовлення дітей відбу­вається на основі ознайомлення їх із довкіллям. Учитель-логопед, у свою чергу, здійснює корекційно-розвивальну роботу за корекційним планом, складе­ним на рік, та усуває недоліки тих аспектів мовлення, які були виявлені під час обстеження.

Кiлькiсть переглядiв: 3973

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.