/Files/images/raznoe/будівля.gif

Сьогодні комунальний заклад “Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 “Незабудка” Шосткинської міської ради Сумської області комбінованого типу є правонаступником всіх прав та обов’язків Дитячого садка-ясел № 30 на підставі рішення Шосткинської міської ради ХХ сесії ХХІV скликання від 23.07.2004 р. “Про реорганізацію комунальних закладів освіти міста та затвердження статутів цих закладів...”

Проектна потужність закладу – 190 місць, відвідує дитячий садок 220 дітей. Функціонує 11 груп: в тому числі, одна група для дітей раннього віку, одна група для дітей з вадами мови.

Режим роботи закладу – п’ятиденний; 10 груп – з 10,5 годинним режимом перебування дітей, 1 група – з 12 годинним режимом перебування дітей.

Режим роботи закладу з 7.00 до 19.00 години.

Пріоритетними напрямками освітньо-виховної роботи в закладі є:

- забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволен­ня потреб батьків у нагляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розу­мового і духовного розвитку;

- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- формування мовленнєвої компетентності з позиції створення безперервної мовної освіти, що забезпечує обов'язкове оволодіння громадянами України державною мовою;

- надання практичної та теоретичної допомоги родинам у справі виховання та на­вчання дітей дошкільного віку.

Педагогічний процес забезпечують 23 педагоги. Це - завідувач, вихователь-методист, 2 музичні керівники, 16 вихователів, вихователь з фізичної культури, логопед, практичний психолог.

З вищою освітою - 18 осіб.

З середньою спеціальною освітою - 5 осіб.

Результати атестації педагогічних працівників:

- “Спеціаліст вищої категорії" - 3 особи;

- „Спеціаліст І-ої категорії" - 5 осіб;

- „Спеціаліст ІІ-ої категорії" - 7 осіб;

- „Спеціаліст" - 5 осіб.

Педагогічний колектив закладу проводить значну роботу по створенню навчально-методичних розробок, навчально-методичних та наочних посібників. В дошкільному закладі створено і щорічно поповнюється банк методичних посібників з різних розділів освітньо-виховної роботи з дітьми та з методичних тем, над якими поглиблено працюють педагоги закладу, а саме:

- розвиток творчої уяви, мислення та креативного мовлення засобами ТРВЗ;

- особистісний розвиток дитини в процесі музично - рухової діяльності;

- формування гармонійної особистості через рухливу гру;

- правове виховання – обов’язкова умова формування життєвої компетентності дошкільників;

- використання інноваційних технологій для формування математичної компетентності дошкільнят;

- експериментально-дослідницька діяльність як засіб формування життєвої компетентності дошкільнят;

- використання сюжетно-дидактичних картин для формування мовленнєвої компетентності дошкільнят;

- формування креативності дошкільнят засобами музичної діяльності.

Дошкільний навчальний заклад № 10 працює за мовно-народознавчим нап­рямком. Специфіку національного дитячого садка педколектив вбачає, насампе­ред, у чіткій системі виховання та розвитку дітей за державними стандарта­ми, у формуванні мовленнєвої компетентності дошкільника, що дає можливість реалізувати соціальну та інтелектуальну активність дитини у колі однолітків та дорослих людей.

Педагоги нашого дошкільного закладу вважають, що оволодіння рідною мо­вою, як засобом людського спілкування і пізнання є одним з найважливіших надбань дитини в дошкільному віці – найбільш сенситивному для засвоєння мови. На їх думку, рідна мова є невичерпним джерелом морального і патріотичного виховання дітей, вона виховує почуття любові до землі, на якій народив­ся і виріс, до культурної спадщини свого народу.

Розвиток мовлення обумовлений розвитком діяльності спілкування з дорос­лими та однолітками. Розширення змісту потреб у спілкуванні спрямовує увагу дитини на нові аспекти дійсності: на пізнання світу людей і взаємин з ото­ченням, світу, природи, предметно-практичної та художньої дійсності. Нові пот­реби спілкування зумовлюють потребу і в нових засобах, які мають допомог­ти реалізувати нові цілі.

В дошкільному закладі створені всі умови для виховання творчої особис­тості кожної дитини, на підґрунті рідної мови та національної культури. Вдосконалення мовленнєвих навичок, лексичних норм проходить під час спілку­вання вихователів з дітьми, що створює передумови для більш розгорнутої і повнішої передачі дошкільнятам своїх думок та переживань.

Щоб розвивати мовлення дитини, замало просто пропонувати їй різноманіт­ний мовний матеріал, необхідно ставити перед нею нові завдання спілкування, які потребують нових засобів реалізації поставлених цілей. Це відбувається на спеціальних заняттях та в повсякденному житті, де педагоги широко вико­ристовують казку, усну народну творчість, та авторську дитячу літературу, пропускаючи їх крізь призму інноваційних технологій навчання та виховання дітей дошкільного віку.

Педагогічний колектив дитячого садка постійно знаходиться в творчому пошуку, нагромаджує свій досвід. Адже, мета у всіх одна – виховати достойних громадян нашої держави, справжніх патріотів. І на перше місце постає вимога – знання рідної мови, тому що мовленнєвий розвиток дитини демонструє розви­ток її компетентності у соціальній взаємодії.

Педагоги закладу спрямовують свою діяльність на розширення потреб у спілку­ванні малят, на пізнання ними світу людей, природи, на оптимізацію предметно-практичної та художньої діяльності.

В дошкільному закладі активно впроваджуються освітні інноваційні технології спрямовані на особистісно-орієнтовану освіту дошкільників, що забезпечують розвиток і саморозвиток особистості дитини, як суб’єкта пізнавальної та предметної діяльності, спираючись на її здібності, нахили, інтереси.

Плідно працює над проблемою “Впровадження інноваційних технологій в педагогічний процес дошкільного закладу” творча група педагогів закладу. Члени групи мають 20 публікацій у всеукраїнських періодичних виданнях: “Відкритий урок”, “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, “Розкажіть онуку”. Вихователь – методист Мостепанюк В.М. та вихователь Пасічна К.О. стали переможцями всеукраїнського конкурсу “Освітні технології - 2007” за версією журналу “Дошкільне виховання”, вихователь Козловська В.В. – «Освітні технології – 2011».

Сьогодні в ДНЗ працюють творчі педагоги, душу і серце віддаючи дітям. Серед них: Морозова О.С., Пасічна К.О., Козловська В.В., Бухановська Т.В., Матвієнко Н.В., Васильковська В.Ф., Дмитрієва О.І., Царенко М.П., Данченко С.І., Забловська І.В., Заярна О.П., Сапегіна О.П., Демирчан Л.О., Коперсако О.І., Рагутько Т.В., Василенко Т.Є., Осипенко О.В., Фетисенко І.В., Пилипенко Н.В.

Набувають досвіду молоді педагоги: Деркач Н.С., Науменко О.В., Мозольова Н.М.

Педагоги нашого закладу неодноразово ставали дипломантами міських конкурсів професійної майстерності: музичний керівник Рагутько Т.В. – “Музичний керівник року – 2005” (ІІ-е місце); вихователь Пасічна К.О. – “Вихователь року – 2006” (ІІ-е місце); вихователь Коперсако - "Вихователь року - 2009" (ІІІ місце); вихователі Козловська В.В.,Данченко С.І., Пилипенко Н.В., Демирчан Л.О. стали дипломанатми міського конкурсу - "Моє краще заняття".

Талановиті педагоги виховують талановитих дітей. В дитячому садку активно ведеться робота з обдарованими дітьми. В закладі організовано роботу гуртків: хореографічного “Усмішка” (керівник Рагутько Т.В.) інструментального “Веселі краплинки” (керівник Василенко Т.Є.), фізкультурного “Школа м’яча” (керівник Деркач Н.С.), гуртка з логоритміки «Промінчики-вимовляйчики» (керівник Фетисенко І.В.), театрального гуртка "Чарівний світ театру" (керівник Коперсако О.І.). Робота з дітьми за інтересами проводиться згідно програм, які склали керівники гуртків. Зазначені авторські програми затверджені рішенням кафедри "Теорії та методики виховання" Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Випускники дошкільного навчального закладу «Незабудка» - наша гордість:

- Вихованка старшої групи Солошенко Вероніка в березні 2008 року стала обласним переможцем конкурсу дитячого малюнка “Безпека дорожнього руху – це життя”.

Неруш Євгенія – І-е місце на Всеукраїнській танцювальній олімпіаді в категорії «Діти до 7 років» (2011 р.);

- Ворона Діана – ІІІ-є місце на І-му Міжнародному дитячо-юнацькому фестивалі-конкурсі академічного вокалу та класичного танцю «Яскрава країна» в Одесі (2012 р.);

- Шиман Дар’я – 2 бронзові медалі на ІІІ Всеукраїнських змаганнях серед ДЮСШ з лижних гонок (2012 р.).

Враховуючи результати освітньо-виховної та методичної роботи за минулий рік, діагностичне анкетування педагогів, методичні рекомендації ОІПОПК та управління освіти міської ради, матеріалів періодичних видань з проблеми виховання і розвитку дітей дошкільного віку та на виконання Листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2015 р. № 1/9-249 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» педагогічний колектив у 2015-2016 навчальному році продовжить працювати за науково-методичною проблемною темою «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, розвитку національно свідомої, творчої, життєво компетентної особистості» та ставить перед собою такі завдання:

1. Продовжити роботу з патріотичного виховання дошкільників в контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини.

2. Активізувати роботу з формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників в контексті виховання у них культури міжнаціонального спілкування, мовної культури з урахуванням народних традицій в освітній діяльності в світлі вимог Базового компонента дошкільної освіти.

3. Продовжувати створювати умови для екологічного виховання та формування у дітей природодоцільної поведінки, використовуючи сучасні методи пізнавально-розвивального напрямку та експериментально-дослідницьку дитячу діяльність.

4. Підвищувати якість освіти через активне впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій, спрямованих на формування різних видів компетенцій дошкільників як кінцевого результату засвоєння освітніх ліній та професійне зростання творчої активності педагогів.

Сьогодні дитячий садок “Незабудка” – це заклад, що розвивається і вдосконалюється. Прагнення іти в ногу з часом, експериментувати, використовувати нові цікаві форми і методи роботи притаманні педагогічному колективу. Впроваджується педагогіка життєдіяльності і життєтворчості через особистісно-орієнтовану модель виховання життєвої компетентності дитини-дошкільника та формування у неї шкільної зрілості. Педагоги закладу здатні розвивати задатки, талант, здійснювати соціальний захист свого вихованця, зберігати його індивідуальність. Педагогічний колектив дитячого садка є тим осередком, де вихователь розвивається і формується як фахівець, де вдосконалюється його майстерність.

Творчі задуми колективу сьогодні стають реальністю, тому що всіх його членів об’єднує спільна творча ідея, цікава справа, безмежна любов до дітей.

/Files/images/raznoe/портр.gif

Кiлькiсть переглядiв: 643

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.